Nieuws van Bonaire

Informatieavond Staatsexamens Voortgezet Onderwijs

Kralendijk – Sinds 2011 is het mogelijk om op Bonaire het Nederlands Staatsexamen Voortgezet Onderwijs af te leggen in vele vakken op VMBO-, HAVO- en VWO-niveau. In het kader hiervan organiseert DUO in samenwerking met RCN/OCW op dinsdag 1 september 2020 een informatieavond. Deze bijeenkomst is bedoeld voor (ouders van) schoolgaande jongeren en iedereen in de regio die het staatsexamen op Bonaire wensen af te leggen. 

Er zal onder andere uitgelegd worden wat het examen precies inhoudt en voor wie het bedoeld is. Ook worden de verschillen en overeenkomsten tussen het Staatsexamen en het regulier onderwijs besproken, alsook de praktische aspecten. Denk aan bijvoorbeeld de aanmeldprocedure en wat de kosten zijn, wanneer de examens precies plaatsvinden, hoe en waar het wordt afgenomen en hoe men zich er het beste op kan voorbereiden.

Het Staatsexamen is niet alleen bedoeld voor schoolgaande jongeren. Iedereen kan hieraan deelnemen, zoals vroegtijdige schoolverlaters, diplomaverbeteraars, chronisch zieke leerlingen, ouderen, gedetineerden, leerlingen van scholen voor voortgezet speciaal onderwijs (vso) en leerlingen van scholen die geen examenlicentie hebben, zoals een aantal particuliere scholen. Men kan kiezen voor een compleet vakkenpakket of een aantal losse vakken. 

Rocargo

Geïnteresseerden zijn welkom om op dinsdag 1 september 2020 vanaf 19:30uur deel te nemen aan de informatiebijeenkomst in de Cacique zaal van het Plaza Beach & Dive Resort Bonaire.


Lees ook:


Deel dit artikel