Nieuws van Bonaire

‘Samen Opleiden’ ABC-eilanden van start

‘Samen Opleiden’ ABC-eilanden van start

Het Ministerie van OCW heeft voor het schooljaar 2020-2021 een subsidie van ruim 380.000 dollar beschikbaar gesteld voor de verbetering van de lerarenopleidingen op de ABC-eilanden. Onder de noemer ‘Samen Opleiden’ wordt een eerste groep studenten opgeleid.

Bij ‘Samen Opleiden’ zijn de opleidingsinstituten en schoolbesturen samen verantwoordelijk voor het opleiden van aankomende leraren. Dit gebeurt voortaan voor een groot deel van de studie op  opleidingsscholen, waar studenten voor de klas staan om praktijkkennis en ervaring op te doen. Studenten worden op die manier optimaal voorbereid op het beroep en op de lokale context. Die context vraagt om een Caribische leraar van de 21e eeuw: een leraar die over 21e eeuwse vaardigheden beschikt en kennis heeft van de rijke Caribische cultuur.

Om de samenwerking tussen de opleidingsinstituten en de schoolbesturen op de drie eilanden vorm te geven, is het partnerschap Kibrahacha opgericht. Hierin zijn verschillende schoolbesturen van de ABC-eilanden vertegenwoordigd. Ook de opleidingsinstituten University of Curaçao, Instituto Pedagogico Arubano, University of Aruba en University of St. Martin maken deel uit van het partnerschap.

‘Samen Opleiden’ is één van de afspraken uit het Vierlandenoverleg. In februari 2019 ondertekenden de ministers van Curaçao, Aruba, St. Maarten en Nederland een samenwerkingsprotocol om lerarenopleidingen in het Caribisch deel van het Koninkrijk te versterken.

Bekijk HIER een video met meer informatie.


Lees ook:

Deel dit artikel