Nieuws van Bonaire

Vrij reizen van Aruba naar Bonaire wordt opgeschort

Kralendijk – Bonaire schort per 6 augustus 2020 de ‘air bubble’ met Aruba op. Het luchtruim blijft wel open, maar passagiers mogen niet meer vrij van Aruba naar Bonaire reizen.

De beslissing komt nadat het aantal gevallen van personen besmet met COVID-19 drastisch is gestegen op Aruba. Door de vele nieuwe gevallen van COVID -19 wordt Aruba nu gezien als hoog risicoland. Zoals al in de noodmaatregel is medegedeeld, moeten mensen die op dit moment nog naar Bonaire reizen vanuit een hoog risicoland, zoals Aruba, 14 dagen thuis in quarantaine.

Rocargo

Het opschorten van de ‘air-bubble’ betekent dat de afspraken over een luchtverbinding met Aruba even stop worden gezet. Als de situatie op Aruba weer normaal wordt kan de ‘air-bubble’ weer worden voortgezet met de oude afspraken.

Toeristen op Aruba
Mensen die sinds 23 juli op Aruba zijn geweest moeten hun gezondheid in de gaten houden. Bij klachten kunnen deze personen contact opnemen met de afdeling Publieke Gezondheid. Door de Arubaanse autoriteiten zijn er een aantal besmettingshaarden aangemerkt. Het gaat onder andere om Gusto Night Club, Lola/Craft Bar and Restaurant and Nightclub i Muscles and Lungs Gym. Mensen op Bonaire die tijdens hun verblijf op Aruba in een van deze gelegenheden zijn geweest tussen 17 juli en 3 augustus 2020, hebben een meldplicht. Ze moeten contact opnemen met de afdeling Publieke Gezondheid op telefoonnummer 0800-0800.

Repatriëring
Ingezetenen van Bonaire die nu nog op Aruba zijn kunnen naar Bonaire terugkeren met een ontheffing van de gezaghebber. Als er zicht is op hoeveel repatrianten er zijn op Aruba wordt er informatie gegeven hoe deze mensen terug kunnen keren. Vanaf het moment dat het luchtruim openging is al aangegeven dat het reizen op eigen risico plaatsvindt. Er komt dus geen financiële steun voor mensen die niet terug kunnen keren. Ingezetenen van Aruba die op Bonaire zijn, zijn zelf verantwoordelijk om hun terugkeer te regelen naar Aruba.

Medische Corridor
Voor degene die naar Aruba zijn gereisd of daar nog naartoe moeten voor medische redenen wordt een speciaal corridor geopend. Het gaat om patiënten van ZVK uit Bonaire en medische specialisten. Deze mensen worden tussen het vliegveld en het ziekenhuis vervoerd. Hierdoor is de kans op besmetting erg klein. Patiënten van ZVK worden gevraagd om contact op te nemen met ZVK voor hun medische uitzending.

Reisvoorwaarde
Aan Arubanen die nu naar Bonaire willen komen of Bonairianen die naar Aruba willen gaan, wordt geadviseerd hun reis even uit te stellen. Reizigers die door een bijzondere reden toch naar Bonaire moeten komen zijn verplicht om de gezondheidsverklaring in te vullen en gaan 14 dagen in quarantaine zoals vermeld in de noodverordening. Door de ingevulde gezondheidsverklaring krijgt de dienst Publieke Gezondheid inzicht in de gezondheidstoestand van mensen die naar Bonaire komen.

De gezondheidsverklaring is te vinden op: https://bonairepublichealth.org/nl/form


Lees ook:

Deel dit artikel