Nieuws van Bonaire

Campagne ‘Wak Bo Sèn’ krijgt vorm

Kralendijk – De campagne ‘Wak Bo Sèn’ heeft een tweede consultatieronde gehouden met belanghebbende ketenpartners. De campagne is onderdeel van het schuldhulpverleningtraject dat gestart is door het openbaar lichaam Bonaire. Er is gesproken over een verdere aanpak binnen de schuldhulpverlening. De preventie van de schuldenproblematiek stond centraal.

De consultatieronde werd geopend met een toespraak van gedeputeerde Nina den Heyer gevolgd door een toespraak van directrice Silvana Serfilia-Janga. Zij spraken over het belang van samenwerking binnen de keten om zo de schuldenproblematiek vroegtijdig te signaleren en te kunnen voorkomen.

In de toespraak van Nina den Heyer werd onder andere de grote schaamte in de samenleving rondom schulden naar voren gebracht. De schaamte moet onder de loep moet genomen worden om taboes te kunnen doorbreken.

De aanpak op een eiland als Bonaire zal integraal plaats moeten vinden. Op deze manier wordt een omgeving gevormd waar mensen veilig en gezond met geld om kunnen gaan.

De consultatieronde werd bezocht door diverse banken, de Tienda Pa Konsumido, het Centrum Jeugd en Gezin (CJG), het OLB, WEB, TELBO en ook deurwaarders. In december 2019 is er door deze groep een intentieverklaring getekend die gericht is op betrokkenheid bij schuldhulpverlening op Bonaire.

Met de consultatieronde zijn meer inzichten aan het licht gebracht waarbij de burger kan worden geholpen in de schuldenproblematiek. Het aangaan van financiële plichten bij meerdere private schuldeisers door mee te doen aan een ’SAM’ constructie, het afnemen van voedingsmiddelen bij toko’s, maar ook het gebruik maken van pandwinkels moet voorkomen worden.

Deze 2e consultatieronde is een voorloper op de conferentie over de aanpak van schuldhulpverlening op Bonaire die in september plaats zal vinden. Hier zal aandacht worden geschonken aan wet- en regelgeving, voorlichting en bemiddeling, maar ook kennis uitwisseling tussen ketenpartners.


Lees ook:

Deel dit artikel

Rocargo

Rocargo

Rocargo

Rocargo