Nieuws van Bonaire

Aanpak van arbeidsuitbuiting hoge prioriteit bij overheid

Kralendijk – Zondagavond 19 juli 2020 heeft de Arbeidsinspectie samen met Korps Politie Caribisch Nederland, de Directie Toezicht en Handhaving van het Openbaar Lichaam Bonaire, en de KMar een multidisciplinaire controle gehouden bij een snack gelegen aan de Kaya Balau.

Tijdens deze actie is gecontroleerd op zowel de wet identificatieplicht, de arbeidswet, de vreemdelingenwet, als ook op de aanwezigheid van een drank- en horecavergunning.

Tijdens de controle zijn diverse overtredingen geconstateerd waaronder niet gedocumenteerde inwoners, onhygiënische situaties, kamerverhuur en signalen van uitbuiting.

De verschillende diensten zullen op hun respectievelijk gebied nader onderzoek verrichten en waar nodig maatregelen terffen. 

Voor de overheidspartijen van het Caribisch Nederland heeft de aanpak van arbeidsuitbuiting hoge prioriteit.

Deel dit artikel

Rocargo

Rocargo

Rocargo