Nieuws van Bonaire

Eilandverordening en subsidieregeling kinderopvang van kracht

Archieffoto - Kinderopvang op Bonaire
Eilandverordening en subsidieregeling kinderopvang van kracht

Kralendijk – Met ingang van 15 juli is de Eilandverordening Kinderopvang op Bonaire van kracht, met kwaliteitscriteria voor kinderopvangorganisaties.

Kinderopvangorganisaties moeten vanaf dat moment een exploitatievergunning aanvragen bij het Openbaar Lichaam Bonaire (OLB). Ook is de tijdelijke subsidieregeling op Bonaire in werking getreden. Daarmee kunnen kinderopvangorganisaties de kosten van kinderopvang voor ouders verlagen en de kwaliteit verbeteren. 

De Eilandverordening Kinderopvang werd op 7 juli 2020 goedgekeurd door de Eilandsraad. De verordening bepaalt dat kinderopvangorganisaties voortaan een exploitatievergunning nodig hebben om hun diensten aan te mogen bieden. In de verordening staan ook alle kwaliteitscriteria waaraan de organisaties moeten voldoen om deze vergunning te krijgen en te behouden. Denk bijvoorbeeld aan het maximale aantal kinderen per groep, de pedagogische kwaliteit, het opleidingsniveau van beroepskrachten en de veiligheid van ruimtes.

Kinderopvangorganisaties die voor de inwerkingtreding van de verordening reeds kinderen opvingen, krijgen een redelijke tijd om te voldoen aan de kwaliteitseisen. Hierbij krijgen ze hulp van het BES(t) 4 kids programma. Bijvoorbeeld bij het opstellen van een pedagogisch beleidsplan of met scholing, zodat het personeel kan voldoen aan de opleidingscriteria. Kinderopvangorganisaties die na de inwerkingtredingsdatum van de verordening starten met het aanbieden van kinderopvang moeten direct bij aanvang voldoen aan de kwaliteitscriteria.

Tijdelijke subsidieregeling

Organisaties voor kinder- en buitenschoolse opvang die in het bezit zijn van een exploitatievergunning kunnen in aanmerking komen voor een kostprijs verlagende subsidie. 

Voor kinderopvangorganisaties die in 2019 al kinderen hebben opgevangen, is het voldoende als zij de aanvraag voor een exploitatievergunning bij OLB hebben ingediend. Subsidie vanaf 1 augustus 2020 kan aangevraagd worden tot en met 31 juli 17.00 uur lokale tijd. 

De kostprijs verlagende subsidie bedraagt maximaal 200 dollar per kind per maand voor de dagopvang en 150 dollar per kind per maand in de buitenschoolse opvang. Kinderopvangorganisaties op Bonaire die de subsidie krijgen, moeten de ouderbijdrage verlagen tot maximaal 200 dollar per maand. Daarnaast geldt een minimum ouderbijdrage van 150 dollar per maand voor dagopvang en 100 dollar per maand voor buitenschoolse opvang. Dit is om te waarborgen dat de subsidie ook gebruikt wordt om de kwaliteit van de kinderopvang te verbeteren. Als de ouderbijdrage al laag is, dan is de subsidie bedoeld om de kwaliteit te verbeteren. Ouders die de minimale ouderbijdrage niet kunnen betalen, kunnen bij OLB een kindplaatssubsidie aanvragen.

Meer informatie is beschikbaar op www.best4kids.nu en www.uitvoeringvanbeleidszw.nl/subsidies-en-regelingen/best4kids


Lees ook:

Deel dit artikel

Rocargo

Rocargo

Rocargo

Rocargo