Nieuws van Bonaire

Bonaire komt met nieuwe noodverordening

Bonaire komt met nieuwe noodverordening

Kralendijk – Gezaghebber Rijna heeft op 14 juli het inreisbeleid voor Bonaire opgenomen in een nieuwe noodverordening die per die datum in werking is getreden.

Aanleiding voor de noodverordening is dat Aruba haar grenzen heeft opengesteld voor hoog-risico landen. Hierdoor is het mogelijk dat reizigers afkomstig uit een hoog-risico land na een tussenstop op Aruba, binnen 14 dagen, doorreizen naar Bonaire.  De noodverordening is ingesteld om het inreisbeleid te kunnen handhaven. 

Gezondheidsverklaring
Alle personen die naar Bonaire reizen zijn verplicht een volledig en naar waarheid ingevulde gezondheidsverklaring in te vullen en deze bij aankomst op Bonaire bij zich te hebben.  Dit mag digitaal op de telefoon of geprint in de handbagage.

Inreisbeperking vanuit hoog-risico landen
Personen die via het luchtruim of de territoriale wateren Bonaire binnen reizen en die korter dan 14 dagen voorafgaand aan aankomst op Bonaire verblijf hadden in een hoog-risico land, zoals bedoeld in artikel 2 van de Regeling, mogen niet naar Bonaire afreizen. 

Toegang weigeren
Als zij zich toch op de luchthaven melden, dan worden zij de toegang tot Bonaire geweigerd. Het is dan vervolgens de verantwoordelijkheid van de vliegmaatschappij en de reiziger om direkt terug te reizen naar de vertrekluchthaven. De kosten die hiermee zijn gemoeid zijn voor rekening van de luchtvaartmaatschappij en/of de reiziger zelf. 

Quarantaine
Indien er omstandigheden zijn, waardoor een persoon uit een hoog-risico land toch op het eiland komt, dan is deze persoon verplicht om, op eigen kosten, direct na aankomst op Bonaire 14 dagen  in quarantaine te gaan op een door de Gezaghebber van het Openbaar Lichaam Bonaire aan te wijzen locatie. Zij moeten zich houden aan de daarbij te geven maatregelen en procedures teneinde een uitbraak of verspreiding van het Coronavirus te voorkomen. Als personen zich hier niet aan houden worden zij strafrechtelijk vervolgd.

Duur Noodverordening 14-7-2020
De eerder genoemde maatregelen zijn nodig om de herintroductie en verspreiding op Bonaire van COVID-19 zoveel mogelijk te voorkomen of te beperken.
De voorschriften uit de Noodverordening 14-7-2020 treden in werking met onmiddellijke ingang. De verordening vervalt op 1 augustus 2020, tenzij voor dat tijdstip tot verlenging of intrekking van de verordening is besloten. 

Wijziging laag-risico landen
Luxemburg  is van de lijst laag-risico landen gehaald en Zwitserland is aan deze lijst  toegevoegd.


Lees ook:

Deel dit artikel

Rocargo

Rocargo

Rocargo

Rocargo