Nieuws van Bonaire

Toch nader onderzoek naar gang van zaken BHM

Kralendijk – Governance & Integrity International (G&I) heeft de analyse van het overdrachtsdossier inzake Bonaire Holding Maatschappij (BHM) afgerond. De opdrachtgever van dat onderzoek, gezaghebber Edison Rijna, heeft het verslag inclusief het advies hoe verder te handelen in ontvangst genomen.

Het integriteitsbureau G&I heeft bij het analyseren van het dossier een scheiding gemaakt tussen persoonlijke interpretaties (meningen), politiek ingegeven opvattingen, reële verbeterpunten en vermoedens van afwijking van good governance-regels.

Door tijdelijk bestuurder Ben Oleana waren diverse zaken naar voren gebracht in het overgangsdossier, die volgens hem niet door de beugel konden.

Bij twee van de door de voormalige directeur van BHM naar voren gebrachte aandachtspunten acht G&I aanvullend feitenonderzoek wenselijk voordat conclusies kunnen worden getrokken.

BING

G&I heeft gezaghebber Rijna aangeraden dit te laten uitvoeren door het Bureau Integriteit Nederlandse Gemeenten (BING). De gezaghebber heeft dit advies overgenomen. Zodra de formele opdracht is verstrekt en bekend is hoe veel tijd het onderzoek in beslag neemt zal daarvan mededeling worden gedaan.    

Gezaghebber Rijna heeft het Bestuurscollege, de Eilandsraad en de staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en de Stuurgroep Deelnemingen ingelicht over zijn besluit.


Lees ook:

Deel dit artikel

Rocargo

Rocargo

Rocargo

Rocargo