Nieuws van Bonaire

Enquête suggereert: Meeste inwoners Bonaire vóór nieuwe luchthaven terminal

Het project ‘Korte-termijn aanpassingen Flamingo Airport, Fase-1’ loopt bijna ten einde. Maar wat daarna volgt, blijkt bij de meeste mensen onbekend. Foto: ABC Online Media

Kralendijk- Veruit het grootste deel van de inwoners op het eiland lijkt vóór de bouw van een nieuwe terminal voor de Flamingo luchthaven. Dat blijkt uit een online enquête die de Nederlandse VWO-student Mees van Winssen organiseerde in het kader van een werkstuk voor school.

In totaal werd de enquête 715 keer ingevuld. Van de 715 respondenten zijn er 413 woonachtig op Bonaire,  213 in Nederland en 54 wonen deels in Nederland en deels op Bonaire. Daarnaast vulden 27 personen uit een ander land van het Koninkrijk de enquête in en 12 personen die wonen buiten het Koninkrijk.

Van Winssen deelde de resultaten met Bonaire.Nu, die via haar nieuwsmedia ook hielp de enquête uit te zetten.

Voor de analyse van de resultaten is een filter toegepast op woonplaats. De hier weergegeven resultaten betreft dan ook alleen de inwoners op het eiland. Opgemerkt wordt overigens dat de antwoorden op de meeste vragen geen belangrijk ander beeld opleveren, als wordt gekeken naar de totale groep, versus de groep inwoners.

Gedeputeerde James Kroon gaf op 15 februari 2019 het startschot voor de tijdelijke uitbreiding van BIA. Naast hem tijdelijk directeur Mario Bikker. Foto: ABC Online Media

Nieuwe terminal

Over het algemeen zijn de respondenten die op Bonaire wonen voorstander van een nieuwe terminal voor de luchthaven. Zo vindt 61.5% dat er sowieso een nieuwe terminal moet komen. 29,3% twijfelt nog en van 9,2% van de respondenten hoeft er geen nieuwe terminal te komen.

Het huidige vliegveld heeft juist de charme die bij Bonaire hoort. Het moet geen massa toeristen paradijs worden. Geld kan beter worden
besteed -respondent die een nieuwe terminal niet echt ziet zitten

62,7% van de respondenten denkt verder dat een nieuw luchthavengebouw van belang is voor de versterking van de economie. Daarnaast denkt 55,2% van de respondenten dat de bevolking profijt zal hebben van een nieuwe terminal. Overigens denkt 54.2% van de respondenten ook dat Nederlandse en buitenlandse bedrijven zullen profiteren van het project.

Informatievoorziening

Waar nog wel wat werk aan de winkel lijkt voor zowel de overheid als de luchthaven, is de informatieverschaffing en de participatie van de bevolking als het gaat om de nieuwe plannen. Zo zegt een zeer ruime meerderheid van de respondenten (69,5%) niet op de hoogte te zijn van wat de plannen van BIA inhouden, als het gaat om de eventuele constructie van een nieuwe terminal.

Daarnaast vindt 56,2% van de respondenten dat de bevolking onvoldoende betrokken wordt bij het maken en uitwerken van de plannen van de luchthaven.

Tevredenheid en zorgen

De respondenten in de enquête van Van Winssen gaven ook een oordeel over de klanttevredenheid over de Flamingo luchthaven. Daarnaast gaven zij zich aan waarover zij zich het meeste zorgen maken bij een verdere ontwikkeling van de toeristenindustrie. Bonaire.nu zal in een aantal volgende artikelen verder ingaan op deze resultaten.

Deel dit artikel