Nieuws van Bonaire

Inkoopbeleid RCN: 91 procent lokaal in eerste helft 2020

Kralendijk – Het afgelopen halfjaar kocht Rijksdienst Caribisch Nederland 91 procent van haar opdrachten lokaal in. Hiermee was in de eerste helft van 2020 een bedrag van ongeveer 15 miljoen dollar gemoeid. In 2019 werd 88 procent van de inkoopopdrachten, zo’n 33 miljoen dollar, besteed op Aruba, Curaçao, Bonaire, Sint Maarten, Sint Eustatius en Saba.

Een van de doelen van het inkoopbeleid bij Rijksdienst Caribisch Nederland (RCN) is het ondersteunen van de lokale economie van het Caribische deel van het Koninkrijk. Daarbij streeft RCN naar langlopende overeenkomsten van vier tot zes jaar om lokale ondernemers voldoende zekerheid te bieden. Dit is onder andere van belang om te waarborgen dat lokale ondernemers eventueel benodigde investeringen, bijvoorbeeld in personeel, kunnen doen.

In 2019 werd 88 procent van de inkoopopdrachten lokaal vervuld. Door nog eens goed te kijken naar de lokale mogelijkheden, groeide dit aantal in de eerste helft van 2020 naar 91 procent. Tijdens de coronacrises besloot RCN haar inkopen op het normale niveau voort te zetten en waar mogelijk naar voren te trekken, om te voorkomen dat ondernemers inkomsten zouden moeten missen. De inschatting is dat de 91 procent lokale opdrachtverlening voor het hele jaar blijft gelden. De 9 procent die niet lokaal wordt ingekocht, betreffen langlopende overeenkomsten met leveranciers in Nederland, veelal op ICT-gebied. Ook bij deze opdrachten wordt bekeken of hiervan afgeweken kan worden. 

Aanbestedingsprocedure

Bij inkopen waarmee een omzet van $ 30.000 of meer gemoeid is over een periode van vier jaar, start RCN altijd een lokaal aanbestedingstraject. Dit is gemiddeld zo’n 50 maal per jaar. Bij een aanbestedingstraject worden lokale ondernemers middels een advertentie uitgenodigd om mee te doen, om er zeker van te zijn dat geen enkele partij vergeten wordt. Bij inschrijving krijgen ondernemers alle benodigde stukken om een goede offerte uit te kunnen brengen. 

Aanbieders hebben tijdens de procedure enkel contact met inkoopadviseurs. Een interne beoordelingscommissie doet onafhankelijk van elkaar de beoordeling van de geanonimiseerde antwoorden op gestelde vragen (zij weten tijdens de beoordeling niet om welke aanbieder het gaat). Na de individuele beoordeling worden de resultaten vergeleken en in een gemiddeld kwaliteitscijfer uitgedrukt. Pas daarna wordt ook de prijsopgave bekend gemaakt en gecombineerd met het kwaliteitscijfer. Op deze wijze wil RCN een zo onafhankelijk mogelijke beoordeling waarborgen en kiezen voor de beste prijs-kwaliteitverhouding. De uitslagen worden gedeeld met de aanbieders. Zij hebben de mogelijkheid om bezwaar aan te tekenen tegen de uitslag.

Bij inkoopopdrachten onder de $ 30.000 in vier jaar, wordt een verkorte lokale inkoopprocedure gevolgd. Bij de verkorte inkoopprocedure worden drie leveranciers rechtstreeks gevraagd een offerte uit te brengen.


Lees ook:

 

Rocargo
Deel dit artikel

Rocargo

Rocargo

Rocargo

Rocargo