Nieuws van Bonaire

“Bitlab” Bonaire’s eerste Innovation Lab

Zoom meeting van BitLab leden samen met gedeputeerde Nina den Heyer

Interview met Sion (Anthony) Janga

Vandaag interview ik voor de tweede keer het jonge talent Sion Janga. Iemand die zo vol passie zit dat ik serieus zou willen dat ikzelf weer 20 was zodat ik deel kon uitmaken van zijn innovatieteam BitLab.

Bij onze vorige ontmoeting vertelde Sion over zijn wens een innovationlab te starten voor Bonaire, waar jongeren de kans zouden moeten krijgen om naast politici te staan en mee te mogen denken aan oplossingen voor Bonaire. Inmiddels zijn we ruim 6 maanden verder en is zijn idee niet alleen werkelijkheid geworden maar ontwikkelt het zich in sneltreinvaart.

Sion met Antje Diertens in Den Haag

Sion zag dat Bonaire jonge frisse en nieuwe ideeën nodig heeft om verandering te brengen. Er zijn teveel mensen van de oude stempel aan de top. Bonaire heeft een enorme potentie. De denktank is een jongerenorganisatie waarbij inmiddels al 40 jonge studenten zijn aangesloten, verspreid  over Nederland, Bonaire en Amerika. Het doel van BitLab is om met concrete oplossingen te komen op het gebied van sociale innovatie, duurzame ontwikkeling en infrastructuur.

BitLab bestaat uit 5 teams, een sociaal team, een economisch team, een technologisch team, een infrateam en het sustainable building and living-team. Op dit moment is elk team bezig met een project dat een oplossing biedt voor Bonaire in coronatijd.

Het sociale team bestaat uit 15 studenten, zij studeren o.a. sociaal werk, orthopedagogiek, psychologie en onderwijsassistent. Deze groep werkt aan een oplossing voor het drastisch toegenomen huiselijk geweld. De huidige situatie en de vele veranderingen hebben effect op de mentale gezondheid van kinderen. Kinderen zijn getuige van alcohol- en drugsgebruik, geweld en misbruik. Uit onderzoek blijkt dat kinderen die dit soort ongunstige ervaringen in hun kindertijd meemaken later een groter risico lopen op depressie, chronische ziekten en auto-imuunziekte in hun volwassen leven.

Intro video over het BitLab

Het sociale team wil een mentale gezondheidsmonitor opzetten. Dit wordt een app voor jongeren.  Ze denken daarmee een beeld te krijgen hoe de mentale gezondheid van jongeren is om zo op tijd in te kunnen grijpen. Praten over mentale gezondheid is taboe op het eiland. Men praat niet graag over gevoelens. Het team wil dit taboe doorbreken. Op dit moment zijn er geen cijfers bekend over jongeren onder 18 jaar.

“Dit laat zien dat we ook een innovatielab zijn. We geven niet alleen advies maar implementeren ook de oplossing. We gaan de overheid overtuigen wat de beste manier is om dit op te lossen”, aldus Sion.

Het economisch team bestaat uit 6 leden. Dit team kijkt naar hoe mensen uit de armoede gehaald kunnen worden. Dit is belangrijk nu veel mensen weinig tot geen inkomen hebben en bedrijven moeten sluiten. ,,In Utrecht bestuderen we een mooie oplossing. Hier bestaat een uitkering in de vorm van bijstand plus. Een bijstandsuitkering met een groot stuk begeleiding. Op Bonaire zouden we een soortgelijk experiment willen starten. Het coronavirus heeft laten zien dat technologie alles is. Mensen moeten de kans krijgen zich technologisch te laten ontwikkelen. Om dit te kunnen doen is een uitkering plus nodig.”

Gedeputeerde Nina den Heyer heeft de denktank inmiddels ingeschakeld en gevraagd mee te denken over hoe het sociaal minimum zou kunnen worden verhoogd. ,,Samen werken we aan een presentatie aan Nederland. Ook het ministerie van Sociale Zaken heeft ons gevraagd hoe zij ruimte kunnen creeeren voor een hoger wettelijk minimumloon dat het bedrijfsleven kan dragen en hoe de arbeidsproductiviteit omhoog kan op Bonaire. Hoe voorkom je dat jongeren weggaan van Bonaire en hoe kun je zo hier houden?”

Rocargo
Sion vroeg onlangs aandacht voor het innovatiebeleid tijdens een bestuursvergadering op Bonaire.

Het technologisch team bestaat nu uit 5 leden en is net van start gegaan. Het heeft als project het versimpelen van online betaalmogelijkheden voor Bonaire en wil de technologische vooruitgang op Bonaire een push geven.

Sion is het brein achter het BitLab en is op Bonaire terwijl de meeste leden elders studeren. Hij noemt zich Junior Innovation Officer en zorgt voor de contacten op het eiland en het lobbywerk in Den Haag. Hij merkt dat het idee zo vernieuwend is dat het lokaal nog niet altijd serieus genomen wordt waardoor het naar zijn gevoel te traag gaat. Afspraken maken is heel moeilijk en duurt vaak erg lang en tijdens gesprekken wil de oudere garde hem maar al te graag van adviezen voorzien waardoor hij zich niet serieus genomen voelt. “Er wordt niet echt geluisterd” In Nederland wordt er wel geluisterd en krijgt hij meer steun. “Bonaire is niet open minded en houdt niet van verandering” aldus Janga.

BitLab heeft nu, om verder te kunnen, geld nodig. Er is 4 miljoen beschikbaar gesteld voor innovatie, maar zijn verzoek om een subsidie is nog niet beantwoord. Dit geld is nodig om onderzoek te doen. Sion vindt het jammer dat de overheid er zelf niet is opgekomen om een denktank op te richten, zoals Aruba dit wel heeft gedaan met ‘Futura’.

Toch denkt Sion dat de overheid binnenkort de toegevoegde waarde van BitLab inziet en zal zeggen “eindelijk hebben we een groep jongeren die met nieuwe frisse ideeen komen” en alsnog met subsidie over de brug komt.

Op de vraag hoe BitLab er over 5 jaar uitziet is Sion duidelijk: een sterke organisatie waar jongeren naartoe kunnen met ideeën om gehoord te worden. De overheid vraagt advies van BitLab bij het oplossen van problemen.


Lees ook:

Deel dit artikel

Rocargo

RocargoRocargo