Nieuws van Bonaire

BC: Bonaire aantrekkelijker maken voor ecotoerisme

BC: Bonaire aantrekkelijker maken voor ecotoerisme
Het mangrovegebied Lac Cai | foto Sylvia de Leon

Kralendijk – Het Bestuurscollege heeft vandaag op voorstel van gedeputeerde Elvis Tjin Asjoe van Economische Ontwikkeling en Toerisme besloten een verkenning te doen naar de mogelijkheden Bonaire aantrekkelijker te maken voor ecotoerisme. De belangrijkste economische assets van het eiland zijn natuur, ruimte, rust en authenciteit. Ze zijn bepalend voor de welvaart en het welzijn van de bevolking die voor haar inkomen in grote mate afhankelijk is van het toerisme.

De groei kan niet ongeremd doorgaan. Het Bestuurscollege maakt zich daarom sterk voor een transitie van massa- naar kwaliteitstoerisme, in lijn met het Strategisch Toerismeplan en het Blue Destination-concept. De coronacrisis is een extra reden dit proces te versnellen: het internationaal toerisme zal geruime tijd nodig hebben zich te herstellen, waarbij bestemmingen die bezoekers rust, ruimte en natuur bieden preferent zijn bij reizigers die hoge eisen stellen aan hun vakantie.

Het toerisme op Bonaire concentreert zich op de kuststrook. Spreiding van het verblijfstoerisme past in het postcoronatijdperk, maar sluit ook aan bij de ambitie uit het Natuur- en milieubeleidsplan Caribisch Nederland 2020-2030: ‘Natuur behouden en beschermen en op duurzame wijze benutten als bijdrage aan de economische ontwikkeling’.

Het Bestuurscollege wil met stakeholders uit het toerisme en natuurorganisaties een discussie op gang brengen over een mogelijkheid concreet invulling te geven aan deze ambitie die past in de duurzame samenleving die Bonaire wil zijn, aansluit bij het Strategisch Toerismeplan, de gewenste transitie naar kwaliteitstoerisme versnelt, nieuwe werkgelegenheid genereert en de natuur ten goede komt.

Bonaire beschikt over relatief veel landschappelijke ruimte met grote waarde. Op een aantal voormalige plantages worden geen of nauwelijks activiteiten ontplooid. Ze lenen zich erbij uitstek voor te worden ontwikkeld ten behoeve van duurzaam toerisme door ze op een ecologisch verantwoorde manier toegankelijk te maken voor recreatieve/toeristische doeleinden.

Een optie waarvan het BC in samenspraak met belanghebbenden de haalbaarheid wil onderzoeken is daarvoor in aanmerking komende gebieden te selecteren om deze vervolgens onder wettelijke bescherming te brengen, te omheinen, geiten en ezels te verwijderen, wandel- en fietsroutes uit te zetten en er een kleinschalige qua energie zelfvoorzienende van duurzame materialen opgetrokken ecolodge te vestigen.

De voordelen op een rijtje:

  • Bonaire maakt zich aantrekkelijker voor bezoekers die bewust kiezen voor een duurzame bestemming die rust, ruimte en authenciteit biedt en daarvoor bereid zijn meer te betalen.
  • Spreiding van verblijfstoerisme sluit aan bij de eisen die in het postcoronatijdperk aan toerisme worden gesteld, maar maakt Bonaire ook aantrekkelijker voor toeristen die niet gericht zijn op strand/zee.
  • Alternatieve werkgelegenheid voor arbeidskrachten die hun brood verdien(d)en met het cruisetoerisme
  • Beter natuurbeheer en uitbreiding recreatieve mogelijkheden voor de lokale bevolking.
  • Ongewenste ontwikkelingen in gebieden van landschappelijke waarde wordt voorkomen.

Lees ook:

Deel dit artikel