Politiek & Bestuur

Inwoners Bonaire sinds Corona positiever over band met Nederland

Kralendijk- De inwoners van Bonaire denken sinds uitbraak van de Coronacrisis positiever over de band met Nederland. Die conclusie lijkt te trekken uit een online opinieonderzoek dat werd uitgevoerd door psychologisch adviesbureau Linkels & Partners tussen 13 en 19 juni 2020.

Als onderdeel van een breder online opinieonderzoek stelden de onderzoekers de vraag of inwoners zich, na de uitbraak van de Coronacrisis positiever, hetzelfde of negatiever voelden over de status van Bijzondere Gemeente binnen het Nederlandse Staatsbestel.

Van de 644 respondenten die mee zijn genomen in het onderzoek was 90,4% inwoner van het eiland. Het gaat in totaal om 589 personen. 361 respondenten (61,3%) zeggen sinds de uitbraak van de crisis positiever te zijn gaan denken over de status van het eiland als Bijzondere Gemeente. 179 respondenten (30,4%) zeggen daar hetzelfde over te denken als vóór de uitbraak van de crisis en 49 respondenten (8,3%) zijn juist minder positief gaan denken over de status van het eiland als Bijzondere gemeente.

Referendum 2015

Op 18 december 2015 werd op Bonaire een referendum gehouden met de vraag: “Bent u het eens met de invulling die is gegeven aan de directe band met Nederland?” Stemmers konden de vraag met ‘ja’ of met ‘nee’ beantwoorden. Van de kiesgerechtigden bracht 62% een stem uit. Ruim 65% van de kiezers gaf op dat moment aan het niet eens te zijn met de invulling die aan de directe band was gegeven.

In het door Linkels & Partners tussen 13 en 19 juni 2020 uitgevoerde onderzoek is de vraag van het referendum herhaald, met de vraag of respondenten opnieuw konden aangeven of zij het op het moment van invullen van de enquête eens, dan wel oneens waren met de gegeven invulling.

Op deze vraag antwoordde 59,1% van de respondenten ‘ja’ en 40,9% ‘nee’. Hoewel niet gesteld mag worden dat het door Linkels & Partners uitgevoerde onderzoek een representatieve afspiegeling is van de bevolking of van de totale groep stemgerechtigden op het eiland, lijkt er toch sprake van een aanzienlijke verschuiving in het sentiment onder inwoners, vergeleken bij het referendum van 2015.

Inkomen

Het positieve sentiment blijkt sterker onder de groepen met een relatief laag inkomen. Bij respondenten met een bruto maandinkomen van 2000 dollar of minder (179 respondenten) geeft 63,5% aan het eens te zijn met de gegeven invulling, tegen 36,5% die het oneens is met de gegeven invulling.

Taal

Indien wordt gefilterd op de primaire taal van de respondenten, dan blijkt dat onder respondenten die thuis primair Papiamentu spreken (256) er juist weer wat minder instemming bestaat met de gegeven invulling (ja = 54,7%, nee = 45,3%). In alle gevallen is er echter sprake van een positiever sentiment dan het geval was bij het referendum van 2015. De statistische significantie van de verschillen tussen de verschillende groepen is niet getoetst.

Deel dit artikelRocargo

Rocargo

Rocargo