Nieuws van Bonaire

DCNA uit bezorgdheid over gebrek steun voor natuurorganisaties

Foto: Yvonne & Tilo Kühnast
DCNA uit bezorgdheid over gebrek steun voor natuurorganisaties
Foto: Yvonne & Tilo Kühnast

De Dutch Caribbean Nature Alliance (DCNA) uit haar bezorgdheid aan minister Schouten van Landbouw, Milieu en Voedselkwaliteit. DCNA is bezorgd over het gebrek aan structurele steun voor natuurorganisaties in het beleidsplan natuur en milieu Caribisch Nederland. Daarmee sluit DCNA zich aan bij het Wereld Natuur Fonds (WWF-NL).

De organisatie benadrukt in het bijzonder dat er in het huidige beleidsplan geen rekening wordt gehouden met structurele financiële middelen voor de natuurorganisaties. Deze organisaties hebben de belangrijke taak om de beschermde gebieden te beheren op Bonaire, Saba en Sint Eustatius.

Caribisch Nederland meest biodivers gebied van Koninkrijk

Natuurbeheerorganisaties spelen een cruciale rol bij het beheer van de natuurlijke hulpbronnen. Die hulpbronnen staan centraal ​​in de duurzame ontwikkeling van de eilanden. De eilandsoverheden hebben het beheer van aangewezen beschermde gebieden opgedragen aan Park Management NGO’s.

Het gebrek aan structurele financiering, met name gezien de gevolgen van de COVID-19-pandemie, heeft geleid tot de reële mogelijkheid dat natuurbeheerorganisaties minder kunnen doen of gedwongen worden te stoppen met bepaalde taken. Dit terwijl Caribisch Nederland volgens het Verdrag inzake Biologische Diversiteit het meest biodiverse gebied van het Koninkrijk der Nederlanden is.

Natuurorganisaties hebben belangrijke rol op de eilanden

De aangewezen natuurbeheerorganisaties spelen een belangrijke rol in de economische ontwikkeling van de eilanden. Dit doen ze door hun bijdrage in het behouden van de milieu- en natuurdiensten die beschermde gebieden bieden. Dit is inclusief de ondersteuning aan de kritieke maar kwetsbare toeristische sector van het eiland.

Het plan vermeldt specifiek dat natuur- en ecologiebehoud de basis vormt voor de duurzame economische ontwikkeling van Caribisch Nederland. In het plan worden de parkbeheerorganisaties genoemd als een van de belangrijkste verantwoordelijke entiteiten om te zorgen voor duurzaam behoud op de eilanden. Er zijn echter geen duidelijke overwegingen om structurele financiële middelen op te nemen voor de natuurbeheerorganisaties. Deze middelen zijn nodig om de items in het natuur-en milieubeleidsplan goed uit te kunnen voeren.

Rocargo

“Hiermee rekening houdend herhaalt de Dutch Caribbean Nature Alliance haar bezorgdheid over het gebrek aan structurele financiële ondersteuning aan de respectievelijke natuurbeheerorganisaties. Ook verzoekt DCNA de nodige aandacht voor meer financiële steun aan de natuurbeheerorganisaties voor de uitvoeringsfase van het natuur- en milieubeleidsplan. DCNA is bereid om hier in betrokken te zijn en verder over deze zorgen te praten. Daarnaast willen zij helpen bij het vinden van structurele oplossingen om het duurzame beheer van Caribisch Nederland’s ‘natuurlijke gebieden en leefomgeving’ te waarborgen,” volgens een persmededeling.


Lees ook:

Deel dit artikel