Politiek & Bestuur

Gedeputeerden Bonaire wisselend beoordeeld; ‘Nina’ blijft populair

Kralendijk- De drie gedeputeerden uit het MPB/UPB bestuurscollege worden heel wisselend beoordeeld door in totaal 664 deelnemers aan een online enquête gehouden door Linkels & Partners en Bonaire.nu.

Respondenten zijn het meest positief over gedeputeerde Nina den Heyer; zij is ook als bestuurder -net als bij de verkiezingen van 2019- het meest populair. Bij MPB-leider Tjin Asjoe zijn de meningen verdeeld in welhaast drie gelijke delen: zij die positief zijn over de gedeputeerde, zij die hem als neutraal beoordelen en zij die hem negatief beoordelen.

James Kroon van de UPB, tevens partijleider van de groene partij, wordt door respondenten in de enquête het minst positief beoordeeld. Respondenten vinden hem vooral ook onzichtbaar; hetgeen hem bij het invullen van de vragen over de drie bestuurders parten kan hebben gespeeld.

Van de respondenten heeft 5,3% geen mening over Den Heyer, 6,2% geen mening over Tjin Asjoe en 10,5% geen mening over Kroon

Nina den Heyer

Nina den Heyer, de grote stemmentrekker van de verkiezingen in 2019, blijft -ook als bestuurder- populair. De respondenten beoordelen haar prestaties, uitgedrukt in een rapportcijfer met gemiddeld een 6,9. Overigens is een 7 het rapportcijfer wat het vaakst aan haar wordt toegekend.

119 respondenten hebben hun mening over Den Heyer nader onderbouwd. Als zwakke kanten worden het vaakst genoemd dat zij onvoldoende doortastend is en zich te weinig onafhankelijk van Tijn Asjoe dan wel van haar beide collega-gedeputeerden opstelt. Zij wordt door diverse respondenten aangemoedigd (vaker) ‘haar rug recht te houden’.

In positieve zin wordt het vaakst genoemd dat zij authentiek is en ‘echt’ (ongekunsteld) overkomt. Diverse respondenten zien in Den Heyer een rolmodel voor vrouwen in het algemeen.

Elvis Tjin Asjoe

Over Tjin Asjoe lopen de meningen, zoals ook in de grafiek hierboven kan worden gezien, nogal uiteen. Zijn prestaties worden door de respondenten beoordeeld met een gemiddeld ‘rapportcijfer’ van 5,6. Het cijfer 6 is echter het meest toegekende cijfer.

128 mensen hebben hun oordeel over Tjin Asjoe nader onderbouwd. In kritische zin wordt vaak genoemd dat Tjin Asjoe teveel gericht zou zijn op het bedrijven van PR, dat hij ‘mooi praat, maar anders doet’ en dat hij zijn oren (te)veel zou laten hangen naar Nederland en/of de Nederlandse kiezer op het eiland. Ook bestaat bij sommige respondenten de angst dat hij teveel naar Aruba kijkt als voorbeeld en dat hij (heimelijk) toch massatoerisme op Bonaire na zou streven. Sommige respondenten laten het woord ‘fake’ vallen als het gaat om de Tjin Asjoe.

Rocargo

In positieve zin wordt het vaakst genoemd dat hij een harde werker is en dat hij ‘de boel bij elkaar houdt’; ofwel zorgt voor stabiliteit in het bestuur van het eiland.

James Kroon

Gedeputeerde en UPB-leider partij Kroon scoort het laagst. Hij krijgt van de respondenten een ‘rapportcijfer’ van gemiddeld 4,7 toegekend. Het cijfer 5 is het cijfer dat het vaakst aan hem is toegekend.

114 respondenten hebben hun oordeel over Kroon nader onderbouwd. In kritische zin wordt opgemerkt dat hij de gedeputeerde is met de minste inhoudelijk kennis, dat hij een ‘shady past’ heeft en dat hij te weinig zichtbaar is. Er zijn ook relatief veel opmerkingen over het vermoeden dat hij ‘eigen’ belangen na zou streven. Kroon lijkt te worden gezien als de minst integere bestuurder van het trio aan gedeputeerden. Ook wordt relatief vaak genoemd dat hij ’tegen de natuur’ zou zijn; althans dat hij (in het verleden) vaak mee heeft gewerkt aan projecten die de natuur van het eiland hebben geschaad.

In positieve zin worden onder meer genoemd het feit dat hij een ‘man van het volk is’, weet wat er leeft bij de gemiddelde burger en dat hij loyaal is naar het team waarmee hij samenwerkt. Sommige respondenten merken ook op hem in deze bestuurscoalitie sterker te vinden dan voorheen.

Meer resultaten

De komende dagen zullen meer resultaten bekend worden gemaakt uit het online opinieonderzoek dat tussen 13 en 19 juni 2020 online kon worden ingevuld.

Deel dit artikel