Nieuws van Bonaire

Diversificatie ‘key’ in het Bonaire Tourism Recovery Plan

Diversificatie 'key' in het Bonaire Tourism Recovery Plan

Kralendijk – De komende weken wordt de laatste hand gelegd aan het zogeheten Tourism Recovery Plan dat tot doel heeft het herstel van de toeristische sector te bespoedigen zodra het weer verantwoord is toeristen te ontvangen.

De afgelopen tijd is met input van lokale stakeholders waaronder TCB, BIA en BONHATA, reisorganisaties en luchtvaartmaatschappijen onder regie van het team Masterplan 2030 een concept-actieplan opgesteld dat in lijn is met het Strategisch Toeristisch Masterplan en de eerdere aan de aan het toerisme gewijde Masterplan 2030-sessies. Tegelijkertijd is het plan afgestemd op de realiteit van het post-coronatijdperk waarin de veiligheid van zowel de Bonairiaanse samenleving als de bezoekers centraal staat.

Op uitnodiging van het openbaar lichaam Bonaire hebben de stakeholders uit de toeristische sector een presentatie van het Concept Tourism Recovery Plan bijgewoond. Gezaghebber Rijna deed de aftrap. Hij informeerde de aanwezigen dat het EBT de komende dagen met diverse deskundigen (onder meer van het RIVM) overlegt wanneer en onder welke voorwaarden de grenzen worden heropend. Besluitvorming daarover vindt woensdag plaats. Portefeuille-adviseur Hennyson Thielman lichtte toe dat bij het maken van het actieplan ook gebruik is gemaakt van internationale expertstudies over hoe het toerisme zich de komende jaren zal ontwikkelen. 

Op basis van alle beschikbare informatie is een driesporenbeleid uitgestippeld: 

  1. Bestaande markt terug opbouwen 
  2. Diversificatie van het toeristisch aanbod om Bonaire aantrekkelijk(er) te maken voor bezoekers met een bovengemiddeld bestedingspatroon die bewust kiezen voor het actief ondergaan van de ‘Bonaire Experience’
  3. Het verhogen van de betrokkenheid van de Bonairiaanse gemeenschap bij het toerisme door culturele en authentieke lokale ondernemingsactiviteiten te ontwikkelen die toeristen het ‘echte Bonaire’ laten meebeleven

Gedeputeerde van Toerisme Elvis Tjin Asjoe betoogde dat de coronacrisis Bonaire de gelegenheid biedt om versneld de gewenste transitie te maken van massa- naar kwaliteitstoerisme, passend in het streven naar een duurzame samenleving met behoud van cultuur en natuur conform het Blue Destination-concept.

Het Bestuurscollege heeft middelen gereserveerd voor de uitvoering van het Tourism Recovery Plan. Voor verdere financiering en aanvullende expertise wordt overlegd met de betrokken ministeries en de Europese Unie.

De door de aanwezige stakeholders naar voren gebrachte reacties en suggesties worden nu eerst verwerkt waarna de definitieve versie van het Tourism Recovery Plan zo spoedig mogelijk aan de Eilandsraad wordt voorgelegd. Na vaststelling zal het worden geïntegreerd in het Masterplan 2030 dat later dit jaar wordt gepresenteerd.


Lees ook:

Deel dit artikel

Rocargo

Rocargo

Rocargo

Rocargo