Nieuws van Bonaire

Nieuwe ontdekkingen over relaties tussen gastheerkoraal, krabben en kerstboomwormen

Nieuwe ontdekkingen over relaties tussen gastheerkoraal, krabben en kerstboomwormen
Foto Bert W. HoeksemaDe krab Domecia acanthophora

Kralendijk – Een reeks recente studies heeft meer licht geworpen op de belangrijke relaties tussen gastheerkoraal, krabben en kerstboomwormen. Het onderzoek werd verricht voor de kust van Sint Eustatius, Curaçao en Bonaire. Inzicht in de relaties tussen rifbewoners en hun gastheerkoraal is mogelijk van doorslaggevend belang voor het vormgeven van toekomstige maatregelen voor het behoud van koraalrifen.

Veel zeediersoorten zijn van koraal afhankelijk als bron van voedsel, als ondergrond en als schuilplaats. Elke koraalsoort kan als gastheer dienen voor specifieke soorten vissen, krabben, garnalen, slakken, wormen of andere soorten ongewervelden. Nu koraalsoorten steeds ernstiger met uitsterven bedreigd worden is het des te belangrijker om een inventarisatie te maken van de afhankelijke fauna.

Veel zeediersoorten leven in de spleten in het koraalskelet, terwijl anderen zich onder of binnenin de structuur van het koraal verbergen. Sommige soorten zijn gemakkelijk te zien door hun felle kleuren of plotselinge bewegingen, maar anderen houden zich stil en goed verborgen.

Om inzicht te krijgen in deze relaties en de ecologische rol van koraalsoorten in de biodiversiteit van het koraalrif moeten wetenschappers systematisch onderzoek doen naar elk koraal.

Het is van belang dat onderzoekers niet alleen elke koraalsoort kunnen onderscheiden, maar dat ze ook alle relaties begrijpen met soorten waarvoor het koraal als gastheer optreedt.

Een team van onderzoekers van Naturalis Biodiversity Center, Stichting ANEMOON en collega’s van diverse instellingen hebben verscheidene biodiversiteitsonderzoeken verricht in Bonaire, Curaçao en Sint Eustatius.

Rocargo

Deze expedities werden georganiseerd door professor Bert Hoeksema, de koraalexpert bij Naturalis en honorair hoogleraar Tropische Mariene Biodiversiteit aan de Rijksuniversiteit Groningen.

Het team heeft onder meer nieuwe relaties ontdekt met kerstboomwormen (Spirobranchus spp.) in symbiose met verschillende koraalsoorten. Deze wormen leven deels in het koraal en blijken te kunnen overleven wanneer het gastheerkoraal overdekt raakt met korstvormende dieren, die dan als secundaire gastheren fungeren.

Verrassend genoeg werden de meeste ontdekkingen in ondiep water gedaan (minder dan 2 meter diep), waar duikers mogelijk minder lang rondzwemmen dan in dieper water.

De wetenschappers hebben ook gekeken naar de invloed van de samenlevende fauna op de morfologie en de toestand van het gastheerkoraal.

In sommige koraalsoorten, ook weer in zeer ondiep water, bleken krabben te leven die grote holten maken in het koraalskelet. Een en dezelfde krabsoort (Domecia acanthophora) bleek in elandgeweikoraal (Acropora palmata) heel andere holten te maken dan in vuurkoraal (Millepora complanata). Deze verschillende soorten gastheerkoraal zijn niet nauw verwant, wat de vraag oproept hoe de gastheerselectie van deze krabben geëvolueerd is.

De krab Domecia acanthophora verbergt zich in een spleet in een tak van elandgeweikoraal (Acropora palmata), in ondiep water voor de kust van Curaçao. Deze symbiose is heel gangbaar maar krijgt doorgaans weinig aandacht.

Foto Jaaziel E. García-Hernández – kerstboomwormen (Spirobranchus polycerus) op golfbalkoraal (Favia fragum)

Een nieuw ontdekte symbiose van twee kleine kerstboomwormen (Spirobranchus polycerus) op golfbalkoraal (Favia fragum) op het kustrif van Bonaire op minder dan 2 meter diepte. De beide soorten zijn gangbaar, maar symbiose is niet eerder beschreven.

Beide bevindingen zijn als afzonderlijke artikelen verschenen in het online (open access) tijdschrift Diversity:

Hoeksema, B.W.; García-Hernández, J.E.; van Moorsel, G.W.; Olthof, G.; ten Hove, H.A. Extension of the Recorded Host Range of Caribbean Christmas Tree Worms (Spirobranchus spp.) with Two Scleractinians, a Zoantharian, and an Ascidian. Diversity 2020, 12, 115

Hoeksema, B.W.; García-Hernández, J.E. Host-related Morphological Variation of Dwellings Inhabited by the Crab Domecia acanthophora in the Corals Acropora palmata and Millepora complanata (Southern Caribbean). Diversity 2020, 12, 143.

Lees ook:

Deel dit artikel