Consumenten

Volgens deelnemers enquête: Warehouse Bonaire goedkoopste supermarkt

Warehouse Bonaire wordt door de meeste respondenten als de goedkoopste supermarkt gezien, doch niet als gezelligste, zoals de foto beweert. Foto: ABC Online media.

Kralendijk- Volgens deelnemers aan de door Linkels & Partners en Bonaire.nu uitgevoerde ‘supermarkt enquête’ is Warehouse Bonaire de supermarkt met de beste prijzen op het eiland. Op de tweede plaats staat BonDiGro.

De enquête werd ingevuld door een totaal van 628 respondenten. In een zogenaamde ‘matrix’ werd respondenten gevraagd de in het onderzoek opgenomen supermarkten onderling te vergelijken op een aantal criteria, waaronder ‘prijs’. Door 52.8% van de respondenten (322 personen) wordt aangegeven dat Warehouse Bonaire, naar hun mening, de goedkoopste supermarkt is op het eiland. BonDiGro is met een vermelding van 34,9% (213 personen) een goede tweede. Het ging om een zogenaamde ‘forced-choice’ vraag waarbij maar één supermarkt kon worden aangegeven als het sterkst op een bepaald criterium.

Andere supermarkten op het eiland spelen nauwelijks een rol als het gaat om differentiatie op de factor prijs. De resultaten veranderen niet noemenswaardig als kenmerken van respondenten zoals ‘taal’ of ‘inkomen’ worden toegepast als filter.

Perceptie

Van belang is hierbij op te merken dat de enquête zich niet heeft beziggehouden met vergelijkend prijzenonderzoek. Het gaat, in dit geval, sec om de mening en de perceptie van deelnemers aan het onderzoek.  

Interessant is dat de resultaten van de enquête deels de bevindingen bevestigen uit het ‘prijswijzer’-onderzoek dat door consumentenorganisatie Unkobon, met financiële ondersteuning van het Ministerie van Economische Zaken, is uitgevoerd onder lokale supermarkten. Ook dat onderzoek wees Warehouse Bonaire aan als de supermarkt met de laagste prijzen.

Saillant detail is het feit dat Bondigro consistent weigerde mee te werken aan het door Unkobon uitgevoerde onderzoek. De supermarkt stelde zich op het standpunt dat de vergelijking van Unkobon een verkeerd uitgangspunt hanteerde door de kwaliteit van het aangeboden product niet mee te nemen in de uitgevoerde vergelijking. Zo werd in het Unkobon-onderzoek puur gekeken naar het product (bijvoorbeeld Cornflakes), zonder mee te wegen dat het bij de ene supermarkt ging om bijvoorbeeld Kelloggs en bij een andere supermarkten om een goedkopere of zelfs merkloze variant.

Rangorde

Van de overige rangorde zoals werd vastgesteld door de Prijswijzer, is in het door Linkels & Partners uitgevoerde onderzoek niets terug te zien. Van den Tweel en Pietersz Import (de laatste werd niet meegenomen in de Prijswijzer) worden beide door 3,8% van de respondenten (23 personen) genoemd als supermarkt met de beste prijzen. Caribe supermarkt wordt genoemd door 2,3% van de respondenten (13 personen). De overige supermarkten scoren rond of nog onder de 1% als het gaat om de factor ‘heeft de beste prijzen’.

Dat betekent dat per saldo slechts Warehouse Bonaire en BonDiGro worden gezien als spelers op de markt, als het gaat om plek waar men het voordeligst boodschappen doet.

Prijs (genoemd door 293 respondenten) en de compleetheid van het assortiment (genoemd door 294 respondenten) zijn volgens de afgenomen enquête de twee belangrijkste factoren die de keuze van de ondervraagden voor een supermarkt bepalen.  

Deel dit artikel

Rocargo

Rocargo

Rocargo

Rocargo