Nieuws van Bonaire

Kleine ondernemer wordt geholpen met vaste lasten


Kralendijk – Het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) komt vandaag met een uitbreiding op de tegemoetkoming voor ondernemers die hun omzet sterk hebben zien dalen maar wel vaste lasten hebben.

Bedrijven die geraakt worden door de maatregelen in verband met het coronavirus kunnen sinds 23 april jl. een tegemoetkoming aanvragen voor het bekostigen van hun vaste lasten.

Een voorwaarde om eenmalige het bedrag van 4400 dollar te ontvangen, is dat er sprake moet zijn van minimaal 4400 dollar aan vaste lasten in de periode 13 maart 2020 tot en met 12 juni 2020. Omdat veel bedrijven in Caribisch Nederland niet zulke hoge vaste lasten hebben, maar wel hulp nodig hebben, komt het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) met een uitbreiding op de tegemoetkoming. 

Bedrijven die in de periode 13 maart 2020 tot en met 12 juni 2020, 2200 dollar aan vaste lasten hebben terwijl zij te maken hebben met ten minste 2200 dollar omzetverlies in verband met het coronavirus, kunnen in de nieuwe variant aanspraak maken op een tegemoetkoming van eenmalig 2200 dollar. Vanaf vandaag kan een aanvraag ingediend worden voor deze aanvullende variant op de regeling. 

Het oorspronkelijke bedrag werd overgenomen vanuit Europees Nederland, waar ondernemers in specifieke sectoren eenmalig 4000 Euro kunnen ontvangen bij 4000 Euro aan vaste lasten. Keerzijde van dit uitganspunt van gelijkheid was dat de vele kleine ondernemers in Caribisch Nederland geen aanspraak konden maken op de tegemoetkoming. De nieuwe variant is tot stand gekomen op advies van de Kamers van Koophandel van Bonaire, Saba en Sint Eustatius.

De voorwaarden blijven voor de oorspronkelijke en de nieuwe variant onveranderd. Zo moet het bedrijf op 13 maart 2020 bekend zijn bij de Belastingdienst Caribisch Nederland en gevestigd zijn op Bonaire, Saba of Sint Eustatius. 

Omdat het Ministerie van EZK geen uitvoeringsinstantie heeft in Caribisch Nederland, voert de RCN-unit SZW deze regeling uit. Alle voorwaarden en de aanvraagformulieren voor de tegemoetkoming staan op www.rijksdienstcn.com/covid-19 (onder Noodpakket Overheid). Volledig Ingevulde en ondertekende formulier kunnen tot en met uiterlijk 12 juli 2020 samen met copy sedula per e-mail worden ingestuurd naar tegemoetkomingEZK@rijksdienstcn.com

Lees ook:

Voor hulp bij het doen van de aanvraag kan contact opgenomen worden met de Kamer van Koophandel via steunloket@kvkbonaire.com. Bij dringende vragen kan contact opgenomen worden met de RCN-unit SZW via 781-5558 (Bonaire) of 319 -5693 (Sint Eustatius en Saba).

Rocargo
Deel dit artikel