Luchtvaart & Reizen

Brief I&W suggereert: Openstelling luchtruim voor vluchten uit Colombia per 15 mei

Het schrijven van I&W lijkt te suggereren dat het luchtruim voor vluchten uit Colombia naar de BES-eilanden met ingang van morgen, 15 mei, weer is toegestaan.

Den Haag/Kralendijk- Een brief van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (I&W), waarin de verlenging van de sluiting van het luchtruim van de BES-eilanden met 1 maand officieel wordt bevestigd, lijkt te suggereren dat het luchtruim voor vluchten uit Colombia, met ingang van morgen wordt opgesteld.

“In mijn brief van 24 april 2020 heb ik u geïnformeerd over verlenging van de vliegverboden naar de BES-eilanden tot 15 mei 2020. Deze vliegverboden zijn ingesteld omdat het Schengen-inreisverbod niet geldt voor Bonaire, Sint-Eustatius en Saba”, schrijft minister Cora van Nieuwenhuizen, in een brief gedateerd op 14 mei, 2020.

De minister schrijft ook dat het RIVM heeft aangegeven dat deze maatregel onverminderd van belang is om de import van het COVID-19-virus naar de genoemde Openbare Lichamen te beperken.

“Op basis hiervan hebben wij, op voordracht van de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en in afstemming met de minister van Buitenlandse Zaken, besloten om de geldende restricties voor luchtverkeer met passagiers te verlengen tot 15 juni 2020 18.00 uur (lokale tijd)”, aldus de brief van Van Nieuwenhuizen, waar ook de naam van Minister van Volksgezonheid Hugo de Jonge onder staat.

De brief van beide bewindspersonen vermeldt dat lijst met landen waarop het vliegverbod van toepassing is, is geactualiseerd ‘op basis van het meest recente overzicht van hoog-risicogebieden bijgehouden door het Europees Luchtvaartagentschap (EASA)’.

Colombia

Rocargo

De bijlage, waarnaar de brief verwijst vermeldt Colombia echter als een land waarvoor het luchtruim per 15 mei 2020 is geopend, niet alleen voor de zogenaamde ‘humanitaire’ vluchten, doch voor normaal commercieel vliegverkeer.

Hoewel het, afgaande op de tekst van de brief, lijkt te gaan om een schrijffout, werd een vraag hierover door Bonaire.nu aan het bevoegde gezag, niet onmiddelijk beantwoord.

De openstelling van het luchtruim voor vluchten uit Colombia zou pikant zijn, omdat het aantal besmettingen met het Covid-19 virus in dat land op dagelijkse basis nog stevig toeneemt.

De volledige brief is hier te downloaden.

Deel dit artikel