Nieuws van Bonaire

Terugkeren naar Bonaire mogelijk vanuit de andere eilanden

Divi Divi Air en het bovenwindse Winair voeren verkennende gespreken over samenwerking. Foto: BES-Reporter.
Divi Platform Bonaire klein
Divi Divi Air en het bovenwindse Winair voeren verkennende gespreken over samenwerking. Foto: BES-Reporter.

Kralendijk – Ingezeten van Bonaire die vastzitten op Curaçao, Saba of Sint Eustatius krijgen vanaf vandaag, 8 mei, de mogelijkheid om terug naar huis te keren. Dit kan echter alleen met toestemming van de Gezaghebber. Degenen die terugkeren, gaan 2 weken in thuisquarantaine.

Op Curaçao, Saba en Sint Eustatius is de transmissie van het coronavirus tot nu toe beperkt gebleven. Het risico op import van het virus uit deze drie eilanden is daarom heel klein. Hierdoor is de terugkeer van mensen die vast zitten op één van de drie eilanden en naar Bonaire willen terugkeren, verantwoord. 

Op Curaçao (16 bevestigde gevallen) is de transmissie tot nu toe ook beperkt gebleven. Sinds 17 april heeft er geen nieuwe besmetting plaats gevonden. Op Sint Eustatius is de besmetting beperkt gebleven tot 2 import casussen die niet tot verdere transmissie hebben geleid. Op Saba zijn twee bevestigde casussen geweest met een onbekende oorsprong, maar sindsdien zijn er geen nieuwe besmettingen gemeld. Er gelden op Saba nog steeds strenge maatregelen.

Thuisquarantaine

Ook al is het risico op import van het virus uit de drie eilanden klein, worden de mensen die naar Bonaire terugkomen, toch verzocht om meteen in quarantaine te gaan. Dit om risico’s uit te sluiten. De quarantaine kan plaatsvinden in de eigen woonomgeving. 

Aan de thuisquarantaine zijn een aantal voorwaarden gesteld. De ingezetene tekent een quarantaineverklaring en geeft het adres op waar hij twee weken zal verblijven. Naar buiten gaan is, anders dan in de eigen tuin of porch, niet toegestaan. Andere huisgenoten mogen alleen in hetzelfde huis blijven als er een duidelijke scheiding mogelijk is tussen degene die in thuisquarantaine is en de andere huisgenoten. De afdeling Publieke Gezondheid is betrokken bij de beoordeling daarvan. 

Een andere voorwaarde is dat boodschappen gedaan moeten worden door iemand uit het sociale netwerk.  Als degene die in quarantaine is behoefte heeft aan mantelzorg, dan gaat de mantelzorger mee in quarantaine. Voor de mantelzorger gelden dezelfde voorwaarden en tevens de richtlijnen voor persoonlijke en huishoudelijke hygiëne. 

Voor Nederland, de Verenigde Staten en voor andere landen blijven de poorten van Bonaire gesloten. Dit blijft noodzakelijk door de wijde verspreiding van het virus in deze landen en daarmee gepaard gaand een reëel transmissierisico op Bonaire. Voor de Bonairianen die in Nederland en in andere landen verblijven en terug willen, worden maatregelen genomen. Dit geldt ook voor ingezetenen met kritische beroepen. Quarantaine op een centrale locatie is dan de enige veilige methode om mensen uit Nederland en andere landen weer binnen te laten.

Lees ook:

Deel dit artikel

Rocargo

Rocargo

Rocargo

Rocargo