Nieuws van Bonaire

Gedeputeerde den Heyer: “Scholen klaar om kinderen te verwelkomen”

Gedeputeerde den Heyer: "Scholen klaar om kinderen te verwelkomen"

Kralendijk- Gedeputeerde Den Heyer heeft zich de afgelopen weken bezig gehouden met het organiseren van hulp aan burgers en met de voorbereidingen voor de heropening van de scholen.

De gedeputeerde vertelde in de persconferentie die dinsdagmiddag werd gehouden over de gemaakte vorderingen. Er zijn inmiddels 450 hulpaanvragen ingediend van burgers via het 0800-1351 nummer van het Openbaar Lichaam Bonaire (OLB).

De meeste aanvragen betreffen hulp bij het betalen van de WEB- en internet rekening .

Gedeptueerde Nina Den Heyer heeft er inmiddels ook een gesprek met de scholen opzitten. Hieruit blijkt dat de scholen klaar zijn om de kinderen te verwelkomen. Afgesproken is dat de scholen de komende dagen gaan communiceren naar de ouders welke maatregelen de school heeft genomen. Ook zal worden besproken hoe aglommeratie van ouders bij scholen voor afhalen en wegbrengen kan worden voorkomen.

Kinderen die ziek zijn, moeten echter thuisblijven. “De scholen vragen kinderen die ziek zijn of een ziek familielid in huis hebben thuis te blijven en zich via de gangbare weg afwezig te melden”, aldus den Heyer. Tevens gaf zij aan van de scholen begrepen te hebben dat de zomervakantie gewoon op de geplande datum zal starten.

Kinderopvang

Rocargo

Er is geld beschikbaar gekomen om de kosten voor kinderopvang te dekken. Dit bedrag dekt helaas niet alle kosten en er wordt geprobeerd dit gat te dichten met een budget dat er is voor Best for Kids. Binnenkort zal hier meer zekerheid over komen en in dat geval zal de opvang met de ouders communiceren hoe eventueel betaalde contributie terug te krijgen.

Armoede

Een onderzoek naar een stijging van armoede onder de bevolking is nog niet gestart. “Duidelijk is wel geworden dat er een hele nieuwe groep bij is gekomen die van hulp afhankelijk is geworden”, aldus den Heyer, die aangaf dat er nog geen tijd was geweest voor nader onderzoek. “We hebben ons nu eerst geconcentreerd in het verlenen van de meest dringende hulp”.

Lees ook:

Deel dit artikel

Rocargo

Rocargo

Rocargo

Rocargo