Nieuws van Bonaire

Meer koopkracht voor lage inkomens Sint Eustatius in 2018

Meer koopkracht voor lage inkomens Sint Eustatius in 2018

De koopkracht in 2018 is voor Sint Eustatius opnieuw gestegen. In doorsnee ging de bevolking er 2 procent op vooruit ten opzichte van 2017.

Door de extra verhoging van het wettelijk minimumloon en uitkeringen op Sint Eustatius in 2018 steeg de koopkracht vooral voor mensen in huishoudens met weinig inkomen. De koopkracht van inwoners van Bonaire en Saba daalde ten opzichte van 2017. Dit meldt het CBS op basis van nieuwe cijfers.

Op Sint Eustatius is sinds 2012 de koopkracht jaarlijks gestegen. Bij een toename van de koopkracht stijgt het inkomen meer dan het gemiddeld prijsniveau en kunnen meer goederen en diensten worden gekocht.

De doorsnee koopkrachtverandering van 2 procent in 2018 houdt in dat de helft van de personen er 2 procent of meer in koopkracht op vooruit ging en de ontwikkeling bij de andere helft op een lager niveau lag.

Bij 44 procent van de inwoners daalde de koopkracht. Op Bonaire en Saba werden inwoners in 2018 voor het eerst sinds 2012 met koopkrachtverlies geconfronteerd. In doorsnee daalde de koopkracht respectievelijk met 1,1 procent en 0,3 procent.

Laagste inkomensgroepen Sint Eustatius profiteren het meest

Mensen in huishoudens met de 25 procent laagste inkomens gingen er op Sint Eustatius met in doorsnee 3,4 procent het meest in koopkracht op vooruit. Anders dan op Sint Eustatius daalde de koopkracht op Bonaire voor alle inkomensgroepen.

Mensen in de laagste inkomensgroep zagen hun koopkracht het meest dalen, namelijk met 2,6 procent. Ook de werkenden op Bonaire gingen er niet op vooruit. Hun koopkracht nam met 0,5 procent af.

Op Saba profiteerden alleen de personen die deel uitmaken van huishoudens in de twee hoogste inkomensgroepen van een stijgende koopkracht. Werkenden op Saba gingen er in doorsnee 1 procent op vooruit.

Op Sint Eustatius profiteerden alle huishoudenstypen

1200

Op Sint Eustatius verbeterde de koopkracht in doorsnee bij alle huishoudenstypen. Mensen in eenoudergezinnen gingen er 3,5 procent op vooruit, personen in paren mét en zonder kinderen met respectievelijk 2,6 en 2,2 procent. Op Bonaire en Saba zagen (met name) personen in huishoudens met kinderen hun koopkracht stijgen. Alleenstaanden en partners in paren zonder kinderen gingen er in doorsnee meer dan 2 procent op achteruit. 

Meer koopkracht voor jong en oud op Sint Eustatius

Op Sint Eustatius steeg de koopkracht voor alle leeftijdsgroepen. Vooral 60-plussers zagen, mede door de extra verhoogde AOV (algemene ouderdomsverzekering), hun koopkracht met 3 procent verbeteren. Op Saba werden de uitkeringen niet en op Bonaire alleen in geringe mate verhoogd. Hier zorgde met name de relatief hoge inflatie ervoor dat ouderen hun koopkracht met respectievelijk 2,8 en 2,6 procent zagen afnemen.

Uitleg

De ontwikkeling van de koopkracht van een persoon is berekend als de procentuele jaar-op-jaar verandering van het gestandaardiseerde besteedbare huishoudensinkomen gecorrigeerd voor de prijsverandering. Deze procentuele veranderingen worden van laag naar hoog gerangschikt en de middelste waarde – ofwel de doorsnee waarde of de mediane waarde – geeft dan uitdrukking aan de koopkrachtverandering van de desbetreffende (sub)populatie. De (dynamische) koopkracht kan door allerlei oorzaken veranderen. Het inkomen verandert bijvoorbeeld door een loonsverhoging, promotie, het aanvaarden van (ander) werk en pensionering. Ook wijzigingen in de huishoudenssamenstelling (een kind gaat het huis uit, partners gaan uit elkaar) leiden tot een inkomensverandering. In de dynamische koopkrachtontwikkeling zijn al deze veranderingen verdisconteerd.

Inkomensgroepen

Per persoon is het gemiddelde gestandaardiseerde besteedbaar inkomen van het huishouden over 2017 en 2018 berekend. De indeling van de inkomenskwartielgroepen is gebaseerd op deze gemiddelden over 2017 en 2018. Aldus wordt er gecorrigeerd voor regressie naar het gemiddelde.

Extra verhoging uitkeringen

Om bestaanszekerheid te verbeteren en armoede te bestrijden werden het wettelijk minimumloon en de uitkeringen zoals de AOV (algemene ouderdomsverzekering), de AWW (algemene weduwen- en wezenwet) en de Onderstand (bijstand) op Caribisch Nederland in 2018 geïndexeerd op basis van de consumentenprijsindexcijfers van het 3e kwartaal 2017 van het CBS. Op Saba was er sprake van 1,3 procent deflatie, waardoor de uitkeringen en het wettelijk minimumloon niet verhoogd werden. Voor Bonaire en Sint Eustatius werden de uitkeringen en het wettelijk minimumloon met respectievelijk 0,6 procent en 2,1 procent geïndexeerd. Gelijktijdig was er op Sint Eustatius sprake van een bijzondere aanpassing van het wettelijk minimumuurloon en de uitkeringen AOV, AWW en onderstand op grond van het beeld van de door het CBS gepubliceerde inkomensstatistiek. Uitkeringen werden er met een additionele 2,9 procent verhoogd, waardoor de totale verhoging op Sint Eustatius 5 procent was.

Lees ook:

Deel dit artikel

Rocargo

Rocargo

Rocargo

Rocargo