Nieuws van Bonaire

Bonaire kan starten met afschalen noodmaatregelen

Kralendijk- Het Openbaar Lichaam Bonaire (OLB) kan beginnen met het stapsgewijs afschalen van de noodmaatregelen die werden afgekondigd in het kader van de coronacrisis.

Dat vertelde gezaghebber Edison Rijna in een persconferentie op vrijdagmiddag, 1 mei. De gezaghebber zei blij te zijn dat hij vandaag ook kon aankondigen dat bepaalde maatregelen geleidelijk zullen worden afgeschaald.

Vanaf 6 mei a.s. mogen sportgelegenheden weer open en vanaf 11 mei zullen scholen weer open gaan, met speciale voorzorgsmaatregelen. Het juridisch team van het OLB is bezig met het uitwerken van de details.

De gezaghebber zei dat het eiland langzamerhand weer terug zou kunnen keren naar het leven zoals de burgers dat gewend waren. “Wel wil ik er op wijzen dat wij waakzaam moeten blijven. Als blijkt dat we bij het terugschroeven van maatregelen te maken krijgen met nieuwe besmettingen, zullen maatregelen weer moeten worden aangescherpt.”

Repatrianten

Gezaghebber Rijna stond ook stil bij de repatrianten die terugkeren naar het eiland. “De eerste groep repatrianten is vandaag naar huis gegaan. Ik wil hen bedanken voor hun medewerking en hun gedrag tijdens de quarantaine”.

Rijna ging daarnaast in op de uitspraak van het Gerecht in Eerste Aanleg als het gaat om de uitspraak in het kort geding dat een groep repatrianten had aangespannen tegen het OLB.

“Op 29 april is er uitspraak geweest in de zaak van de repatrianten tegen het OLB. Hoewel de eisers niet ontvankelijk zijn verklaard in hun eisen, kan ik u garanderen dat wij er van alles aan doen om mensen zo snel mogelijk naar het eiland terug te brengen”, aldus Rijna.

Colombia

De eerste burger vertelde ook dat vandaag een groep van 20 burgers is teruggebracht uit Colombia en 4 uit Curaçao. Allen zijn in quarantaine geplaatst.

Lees ook:

Deel dit artikel

Rocargo

Rocargo

Rocargo

Rocargo