Ondernemen & Bedrijven

Ondernemers: Weinig vertrouwen in ‘plan lokale inkoop’

De respondenten hebben weinig vertrouwen in het plan van het OLB en RCN om lokaal diensten in te gaan kopen. Illustratie: Linkels & Partners

Kralendijk- Ondernemers op Bonaire hebben weinig tot zeer weinig fiducie in het plan van het Openbaar Lichaam Bonaire (OLB) en de Rijksdienst Caribisch Nederland (RCN) om lokaal meer diensten of producten in te gaan kopen.

Dat blijkt uit een enquête die gedurende 48 uur door adviesbureau Linkels & Partners, in samenwerking met Bonaire.nu, online is afgenomen. Maar liefst 60% van de deelnemende ondernemers heeft weinig (25%) tot zéér weinig vertrouwen (35%) in het feit dat het voornemen van OLB en RCN zal leiden tot méér omzet voor lokale bedrijven. 11% van de respondenten heeft veel of zeer veel vertrouwen in het plan, terwijl de overige respondenten ofwel geen mening hebben, ofwel deze vraag niet hebben beantwoord.

Ik heb verschillende gesprekken gevoerd met mensen van RCN om mijn diensten aan te bieden. Eenmaal voelde ik me weggekeken. En eenmaal kreeg ik te horen dat men in Nederland inkoopt en daar tevreden over wasRespondent over de ervaring met de Rijkdienst Caribisch Nederland

Respondenten

Een totaal van 63 ondernemers heeft de enquête ingevuld. Hierbij is 1 respondent verwijderd omdat de antwoorden niet valide leken.

De respondenten zijn over het algemeen erg serieus bij het invullen van de enquête en nemen de moeite open vragen in te vullen of hun antwoorden nader te motiveren.

Wat opvalt bij de antwoorden is de enorme verscheidenheid in producten en diensten die worden aangeboden. Als het gaat om diensten, dan voeren bedrijfsadviseurs en aanbieders van opleiding en training de boventoon. Ook zijn er relatief veel leveranciers van IT-gerelateerde diensten en zaken die te maken hebben met dranken en voeding. Een relatief grote groep (50% van de respondenten) geeft aan andere diensten te leveren, welke variëren van gespecialiseerde onderhoudsdiensten tot bijvoorbeeld interieurontwerp.

Het aanbod aan lokale diensten is uitermate gevarieerd. Illustratie: Linkels & Partners

Inkoop door lokale overheden

Van de deelnemende ondernemers is 8,2% (5 respondenten), sinds de start van de Coronacrisis, actief benaderd door het OLB of RCN voor een product of een dienst. 91,8% (56 respondenten) niet. 1 respondent heeft de vraag overgeslagen.

Als het gaat om daadwerkelijke afname van diensten, is het beeld iets gunstiger. Ruim 13% (8 bedrijven) van de deelnemende ondernemers heeft in de afgelopen periode een product of dienst verkocht aan RCN of OLB. Een kleine 87% (53 bedrijven) niet.

Negatieve sentimenten

Wat opvalt is een grote hoeveelheid negatieve sentimenten van de lokale ondernemers als het gaat om de verkoop van producten en diensten aan OLB of RCN, hoewel de reden van dit sentiment belangrijk verschilt.

Als het gaat om het Openbaar Lichaam noemen veel respondenten ‘vriendjespolitiek’, het ‘verkopen aan een bevoorrechte kliek’ en dat er ‘veel wordt beloofd, maar nooit in daden wordt omgezet’.

“Omdat er alleen vriendjes van de diverse gedeputeerden worden uitgenodigd”, schrijft een respondent als toelichting op zijn antwoord waarom hij weinig vertrouwen heeft in afname door het OLB. “Beloven veel, maken weinig waar.” En: “Ze maken niet waar wat ze zeggen en beloven. Ook van collega-bedrijven, die bv goederen leveren, hoor ik deze geluiden. Kortom zeer zeer slecht. En onbetrouwbaar!”, aldus een greep uit de reacties.

Rijksdienst arrogant?

Ook de Rijksdienst Caribsch Nederland heeft de harten van lokale levaranciers in de loop der jaren bepaald niet weten te veroveren. “RCN doet alleen zaken met Nederlanders die hun goederen/producten uit het buitenland halen…” schrijft een respondent. “Ik heb verschillende gesprekken gevoerd met mensen van RCN om mijn diensten aan te bieden. Eenmaal voelde ik me weggekeken. En eenmaal kreeg ik te horen dat men in Nederland inkoopt en daar tevreden over was”, schrijft een ander. “Omdat ze voornamelijk vertrouwen op kennis vanuit het buitenland. Dit wordt meer als kundig gezien dan lokale kennis”. En: “Al eerder diensten/services aangeboden, echter niet geaccepteerd wegens over- of ondergekwalificeerd en liever ingehuurd vanuit Nederland”, schrijven andere respondenten.

Er zijn relatief veel van deze geluiden te horen. Aan RCN wordt geen vriendjespolitiek verweten, maar wel een bepaalde mate van arrogantie en een negatieve vooringenomenheid jegens lokale aanbieders.

Deel dit artikel

Rocargo

Rocargo

Rocargo

Rocargo