Nieuws van Bonaire

Enquête voor Ondernemers: Lokale inkoop door RCN en OLB?

Kralendijk- Op 27 maart jl. -vandaag precies één maand geleden- besprak gedeputeerde van Economische Zaken, Elvis Tjin Asjoe het pakket maatregelen dat door de lokale overheid zou worden genomen in het kader van de Corona crisis.

Eén van die maatregelen betrof de aankondiging van het voornemen, dat het Openbaar Lichaam Bonaire (OLB) zo veel mogelijk zou overgaan tot de lokale inkoop van goederen en diensten, om zo de lokale bedrijvigheid zoveel mogelijk te stimuleren.

Ook Staatssecretaris Raymond Knops (BZK), maakte in een brief van 24 april jl. aan de 3 Openbare Lichamen gewag van het feit dat RCN ‘zich zal inspannen om zoveel mogelijk zaken te doen met lokale bedrijven’.

“Een speerpunt in het inkoop en aanbestedingsbeleid van RCN is om waar mogelijk nog meer zaken te doen met lokale ondernemers en daarmee actief bijdragen aan de (verdere) ontwikkeling van kleine en middelgrote lokale ondernemingen. Het beleid is er dan ook op gericht zoveel mogelijk lokaal aan te besteden en in te kopen”, aldus de Staatssecretaris.

Stand van zaken

De vraag is nu wat de stand van zaken is, als het gaat om deze lokale inkoop. Adviesbureau Linkels & Partners voert, samen met Bonaire.nu, een enquête uit onder (lokale) ondernemers om vast te stellen hoe de vlag erbij hangt als het gaat om de inkoop van goederen of diensten door de beide overheden.

Rocargo

Wij nodigen alle op het eiland gevestigde ondernemers van harte uit om mee te doen aan deze enquête, die in minder dan 5 minuten kan worden ingevuld.

Klik hier voor de link naar de enquete.

De resultaten worden geheel anoniem verwerkt!

Deel dit artikel

Rocargo

Rocargo

Rocargo

Rocargo