Nieuws van Bonaire

Opvang kinderen in onveilige thuissituatie

Kralendijk – Ongeveer 80 kwetsbare kinderen zitten in een onveilige thuissituatie als gevolg van de coronacrises. Deze kinderen worden opgevangen in een noodkinderopvang, zodat zowel ouders als kinderen overdag ontzien worden van de dagelijkse zorgen. OLB, Rijk en lokale NGO’s slaan handen ineen om gezinnen met kinderen te ondersteunen in deze moeilijke tijd.

Mede door sociaal economische gevolgen van de coronacrises in combinatie met de ‘social distance’ maatregelen neemt de stress in veel gezinnen toe. Gezinnen krijgen te maken met verlies van inkomsten of extra druk doordat zij werk en kinderen thuis moeten combineren. Volwassenen en kinderen missen allen hun sociale contacten en ontspanningsmogelijkheden buiten de deur. Zij zijn als gezin op elkaar aangewezen. Dit alles maakt dat in gezinnen extra spanningen,  irritaties en escalaties kunnen ontstaan. 

Kwetsbare kinderen en gezinnen

De zorgen van professionals gaan met name uit naar kwetsbare kinderen en gezinnen die bijvoorbeeld te maken hebben met een beperking, huiselijk geweld, kleine (slechte) behuizing, armoede, ouders met verslaving of psychiatrische problematiek. Deze kinderen hebben te maken met een onveilige thuissituatie. Normaliter vormen school, kinderopvang en sportclubs ‘veilige plekken’ voor deze kinderen, waar zij kind kunnen zijn en even weg van de spanning thuis. Nu deze plekken weg zijn gevallen voor de kwetsbare groep kinderen, hebben zij het extra zwaar. Bovendien hebben school, kinderopvang en jongerenclubs veelal ook een signalerende functie. Nu deze plekken gesloten zijn, raken de kwetsbare kinderen sneller uit beeld van hulporganisaties. 

Noodkinderopvang

Op dit moment worden ongeveer 80 kwetsbare kinderen in een onvoldoende veilige thuissituatie overdag opgevangen in de Noodkinderopvang, om zowel ouders als kinderen te ontlasten. De kinderen waren reeds in beeld van professionals. De dagelijkse noodopvang voor deze kinderen wordt geregeld via het team dat ook de Noodkinderopvang voor vitale en kritische beroepsgroepen coördineert.

Hulp van eenieder nodig

De coronasituatie maakt het leven moeilijker voor iedereen, ook voor kinderen. Professionals roepen iedereen op om elkaar te helpen om kinderen veilig te stellen nu de school, kinderopvang en jeugdclubs zijn weg gevallen. Biedt buren of familie een helpende hand waar het kan, of schakel hulp of advies in van hulporganisaties als u denkt dat dat nodig is.  

Hulporganisaties bieden preventieve hulp

Voor gezinnen die te kampen hebben met spanningen en escalaties, bieden lokale organisaties preventieve ondersteuning. Zij zijn overdag telefonisch bereikbaar voor alle gezinnen. Ook bereiden zij voorlichtingsmateriaal voor met tips voor gezinnen die als gevolg van de coronasituatie te kampen hebben met huiselijke problematiek. 

Meer informatie voor gezinnen met kinderen.

Deel dit artikel