Nieuws van Bonaire

COVID Drive-Thru heeft 190 mensen getest

COVID Drive-Thru heeft 190 mensen getest

Via de COVID Drive-Thru op Bonaire zijn er 190 mensen op COVID-19 getest, tussen 14 april en 21 april jl.
In totaal, dus inclusief de testen via de COVID Drive-Thru, zijn er tot en met 24 april, inmiddels 228 mensen op Bonaire getest: 190 via de drive-thru en 38 via de huisarts.

Tussen de 190 geteste personen via de COVID Drive-Thru, is geen enkele positieve casus gevonden. Van de 38 personen die via de huisarts werden getest, zijn er 2 mensen positief getest op COVID-19. Deze 2 personen zijn inmiddels hersteld en maken het goed. Over deze twee personen was reeds gecommuniceerd. Het ging hierbij om 1 persoon waarbij de eerste test “inkonklusief” was en na een herwaardering en op advies van RIVM besloten was om deze test als positief te beschouwen. De tweede persoon was positief getest. Daarnaast was er nog een derde persoon die recentelijk negatief getest was maar opnieuw is getest. De resultaten van deze persoon zijn nog pending.

De afdeling Publieke Gezondheid lanceerde, in samenwerking met Fundashon Mariadal, de COVID Drive-Thru op 14 april jl. Het doel van deze COVID Drive-Thru was om een groter aantal mensen te kunnen testen. Hierdoor kon er meer kennis worden opgedaan over de circulatie van het coronavirus op Bonaire.

Om de juiste maatregelen te adviseren voor de nabije toekomst was het nodig om zeker te weten of het coronavirus op Bonaire was. Op grond van de uitgevoerde testen in de weken vòòr het instellen van de COVID Drive-Thru, was namelijk nog niet gebleken of het virus Bonaire al had bereikt.

Door het grote aantal mensen dat getest is in de COVID Drive-Thru (190 mensen is bijna 1% van de bevolking van Bonaire),  is er bij ons meer vertrouwen ontstaan dat het virus niet actief circuleert op Bonaire, ondanks het feit dat buiten de COVID Drive-Thru het virus in twee gevallen is aangetroffen.

COVID Drive-Thru heeft 190 mensen getest

Voordeel COVID Drive-Thru

Het voordeel van de COVID Drive-Thru is dat er een veilige testomgeving geboden kon worden met privacy, waarbij mensen zich direct konden aanmelden voor de test, ook als er lichte gezondheidsklachten waren, meent Fundashon Mariadal.

De COVID Drive-Thru ging op dinsdag 14 april open en zou tot en met vrijdag 17 april open blijven, dit werd later verlengd tot en met dinsdag 21 april. De meeste mensen werden getest op donderdag- en vrijdagmiddag. Die testen werden uitgevoerd op aanvraag van de huisarts op basis van de casus definitie. Deze casus definitie luidde: koorts en/of hoesten en luchtwegklachten in combinatie met een reis naar een risicogebied of contact met een COVID-19 patiënt.

Het testteam van Fundashon Mariadal en de afdeling Publieke Gezondheid zijn tevreden over de gevolgde werkwijze en de respons vanuit de samenleving.

Rocargo
Deel dit artikel