Politiek & Bestuur

Over Good Governance: Bestuurder Bonaire Holding in clinch met BC

Kralendijk- Het Bestuurscollege van het Openbaar Lichaam Bonaire (OLB) lijkt in de clinch te liggen met de door haarzelf benoemde ’tijdelijk bestuurder’ van Bonaire Holding Maatschappij (BHM), Ben Oleana.

De discussie draait over het vermogen van de Holding om ongestoord te werken aan verbetering van de Corporate Governance binnen de diverse overheidsnv’s van het eiland.

Rocargo

Oleana lijkt de toorn van het BC over zich te hebben afgeroepen door in een brief aan Staatsecreatris Raymond Knops (BZK) een aantal stevige noten te kraken over het vermogen, dan wel onvermogen, om binnen genoemde vennootschappen te komen tot goed bestuur. Wat hem wellicht het meest kwalijk wordt genomen dat Oleana zijn brief rechtstreeks richtte aan de Staatssecretaris en daarnaast nog eens een kopie van zijn brief stuurde aan de Tweede Kamer, de Eilandsraad, de onder de Holding vallende vennootschappen èn de lokale pers.

Kwartiermaker

“De kwartiermaker (voormalig Eilandssecretaris Nereida Gonzales red.) heeft in de afgelopen maanden laten zien en bewezen niet onafhankelijk en niet neutraal te (kunnen) handelen, noch daarop op te kunnen worden aangesproken”, aldus Oleana in zijn brief aan Knops. “Wat vooral helder is geworden, is dat de kwartiermaker in feite een verlengde hand van de politiek is”, stelt Oleana verder.

Gonzales werd, na haar vertrek bij het OLB juist aangesteld bij de Holding om te werken aan de verdere versterking van de principes van goed bestuur binnen de overheidsnv’s. Uit de brief van Oleana valt af te leiden dat zij daarin onvoldoende slaagt, althans zich, naar de mening van de tijdelijke directeur van BHM, niet voldoende onafhankelijk van de aandeelhouder op zou stellen.

De versterking van de Governance binnen overheidsentiteiten was een belangrijk onderdeel van het zogenaamde bestuursakkoord, waar onder andere de in dat kader aangestelde programmamanager Danny Rojer op toe zou moeten zien.

Gepikeerd

Het BC lijkt op zijn zacht gezegd gepikeerd te zijn over de brief van Oleana. “Wij hebben met teleurstelling en verbazing kennisgenomen van de inhoud van de brief die in cc is gestuurd naar de directies en RvC van BHM, TCB , TELBO, Selibon , BONLAB , BOG, Eilandsraad, de wnd RV, CFT , USIBO, Tweede Kamer Cie Koninkrijksrelaties en de Tweede Kamer”, laat zij in een op 20 april jl. verstuurde brief weten aan Oleana.

“Om achteraf, nadat de tijdelijk bestuurder deze taak heeft geaccepteerd, publiekelijk zijn ontevredenheid en verdachtmakingen te uiten over de keuze en de werkwijze van het Bestuurscollege (en daarmee aandeelhouder), is niet in het belang van de NV en het Openbaar Lichaam” aldus de brief van het BC.

Weinig inhoudelijk

Wat opvalt is dat het BC in haar brief in feite niet inhoudelijk ingaat op de door Oleana geuite kritiek. Wel geeft het BC aan dat binnenkort een Algemene Vergadering van Aandeelhouders (AVA) op zal roepen om de punten van Oleana te bespreken en daar een standpunt over in te nemen.

Oleana reageerde op donderdag 23 april jl. weer op de brief van het BC. “Als tijdelijk bestuurder van BHM is het mijn taak en verantwoordelijkheid om knelpunten te signaleren en daar in het algemeen belang van Bonaire, BHM en haar dochtervennootschappen actie op te ondernemen”, aldus Oleana.

Oleana schrijft in zijn brief dat hij op het oog op de genoemde belangen graag een fundamentele discussie zou zien over de implementatie van behoorlijk bestuur binnen de overheidsentiteiten en roept het BC op bijzaken te laten rusten.

Deel dit artikel

Rocargo

Rocargo

Rocargo

Rocargo