Algemeen

Hoe zit het bij samenleven met de onderhoudsplicht voor kinderen?

Hoe zit het bij samenleven met de onderhoudsplicht voor kinderen?

Wie een geregistreerd partnerschap aangaat heeft de plicht zowel elkaar als de eventuele kinderen financieel te onderhouden. Ook als je uit elkaar gaat, en dat gebeurt helaas nog veel. Bij een samenlevingscontract is die verplichting er niet, maar het wordt vaak wel in het contract opgenomen. Je maakt samen afspraken over een ouderschapsplan voor minderjarige kinderen mocht de relatie spaak lopen. 

Bij trouwen spreken we over scheiden en moet de rechter eraan te pas komen, bij een geregistreerd partnerschap ontbinden hoeft dat niet, maar blijft wel de plicht bestaan om elkaar financieel bij te staan.

Als ouders ben je verplicht om jongeren tot en met 18 en jongmeerderjarigen tot hun 21ste in de kosten van levensonderhoud en studie te voorzien. Dat geldt niet alleen voor ouders, maar ook voor ouders die niet meer bij elkaar wonen. En of het kind nu studeert, werkt, thuis- of uitwonend is, de onderhoudsplicht blijft bestaan. 

De kosten voor levensonderhoud en studie komen op hetzelfde neer als ‘de kosten van verzorging en opvoeding’. De (kinder-)alimentatie loopt dus gewoon door tot het kind 21 wordt. Het enige verschil is dat de alimentatie vanaf de 18e verjaardag rechtstreeks aan het kind betaald moet worden. Daar is geen nieuwe uitspraak van de rechter voor nodig.

Na 21ste vervalt bijdrage levensonderhoud kinderen

Als er onenigheid ontstaat over het bedrag kan een rechter uitsluitsel geven. Stel dat het kind er wat de studie betreft met de pet naar gooit, of het kind zich misdraagt, dan kan de rechter de bijdrage zelfs intrekken. Dat is echter alleen maar in extreme situaties het geval. 

Als het kind 21 jaar is vervalt de bijdrage van ouders in levensonderhoud, maar als het kind een studie wil afmaken moeten ouders het kind daartoe in staat stellen. Ook als ze ouder dan 21 jaar zijn. 

Bij een geregistreerd partnerschap is dit automatisch geregeld. Bij een samenlevingscontract moeten er afspraken over worden gemaakt. Dat komt omdat bij samenwonen met zo’n contract zonder iets te regelen alleen de moeder het ouderlijk gezag heeft. Dat ook de vader dat krijgt is makkelijk te regelen middels een formulier, maar moet wel even gebeuren. 

Omdat de kosten samenlevingscontract worden gemaakt, is het verstandig dit direct te organiseren. Wat gebeurt met er het levensonderhoud en de kosten voor minderjarige kinderen als je niet langer samenleeft? Bij wie gaan ze wonen? Het is verstandig daar alvast afspraken over vast te laten leggen. 

Deel dit artikel

Rocargo

Rocargo

Rocargo

Rocargo