Nieuws van Bonaire

Verklaring van Minister Knops over Coronavirus in het Koninkrijk

'Zachte lening’ Coronavirus voor Curaçao, Aruba en Sint Maarten

Minister Raymond Knops van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties heeft vandaag na afloop van de Rijksministerraad een verklaring afgelegd over de bereidheid van Nederland liquiditeitssteun te verlenen aan de regeringen Curaçao, Aruba en Sint Maarten om de sociale en economische gevolgen van de coronacrisis te verlichten. Hieronder zijn statement:

Samenleving op slot

,,We zitten in een situatie binnen het Koninkrijk die ons allemaal treft. Dat betekent dat wij allemaal moeten samenleven op een andere manier dan dat we dat gewend zijn. Niet alleen zit de samenleving op slot, maar ook de gevolgen daarvan zijn behoorlijk groot.

Ik realiseer me heel goed dat er heel veel van mensen gevraagd wordt. Dat we in een situatie zitten die ernstig is en waarvan we niet weten hoe lang die gaat duren. Een situatie die veel vraagt van alle mensen en die ons voor een enorme opgave stelt. Natuurlijk om mensen te helpen die besmet zijn geraakt en die op dit moment verzorgd worden in de ziekenhuizen. Ik wil de mensen die daar dag en nacht mee bezig zijn om die mensen te helpen en bij te staan een hart onder de riem steken en hartelijk bedanken voor wat zij doen, want het leven en welzijn van deze zieke mensen ligt in hun handen en dat is een zware verantwoordelijkheid. 

Wij ons overheden hebben de plicht alles te doen wat in onze macht ligt om ervoor te zorgen dat er voldoende medische apparatuur is op de eilanden, maar ook dat de financiële nood van dit moment gelenigd kan worden en dat de noodmaatregelen zoals die nu zijn voorgesteld in de landen en op de BES-eilanden ingevuld kunnen gaan worden.

Grote gevolgen door lockdown

De afgelopen periode is hectisch geweest in alle delen van het Koninkrijk. Als ik even begin bij Nederland zie ik dat wij 2.400 doden te betreuren hebben en dat het land in grote mate stil staat. Ik zie hetzelfde gebeuren in de Caribische delen van het Koninkrijk waar de lockdown grote gevolgen heeft. In een samenleving waar mensen gewend zijn dicht bij elkaar te staan mag dat nu niet meer vanwege besmettingsgevaar. Dat is ook mentaal heel zwaar. Ik zou willen zeggen ‘weet u gesteund door al die bestuurders, maar ook door de Koninkrijksregering in het feit dat we hier samen voor staan en dat we dit ook samen te lijf moeten gaan en dat we ook samen maatregelen moeten bedenken zodat we hier samen op een goede manier uitkomen. Dit kan enige tijd gaan duren dus vastberadenheid is van groot belang, maar we moeten het wel doen want er is geen ander alternatief. We hebben een vijand die voor een deel onzichtbaar is, een onzichtbare orkaan zou je kunnen zeggen, die ervoor zorgt dat ons leven op de kop staat.

Op elkaar aangewezen

Ik kan zeggen dat wij vandaag in de ministerraad en de rijksministerraad die zojuist zijn beëindigd uiteraard uitvoerig hebben gesproken met de gevolmachtigde ministers en de bewindslieden in het Nederlandse kabinet die verantwoordelijkheid dragen voor de BES-eilanden over wat ons te doen staat. De urgentie is hoog, de betrokkenheid is groot en de verbondenheid is ook groot. Als er ooit een moment is geweest in de historie dat het Koninkrijk ooit zo op elkaar was aangewezen omdat we allemaal met dezelfde dreiging geconfronteerd worden dan is dat nu wel. Dat schept een band en tegelijkertijd is de opgave zo groot dat het niet alleen voor ons allemaal een andere manier van leven nu vraagt, maar wellicht ook na deze crisis.

Premier Rutte zei het wel treffend denk ik gisteren in het debat: we moeten toe naar het nieuwe normaal. De wereld zoals die was zal niet meer terugkeren en we zullen onze economie en samenleving anders moeten gaan vormgeven om in de toekomst zo’n crisis aan te kunnen en ook dat we bestand zijn tegen dit virus. Dus nu vooral mensen beschermen en tegelijkertijd vaccins ontwikkelen die ertoe leiden dat mensen geholpen kunnen worden die besmet zijn met dit vreselijke en dodelijke virus.

Ik ben trots om te zien hoe de mensen in zowel Nederland als in de Caribische delen gehoor geven aan de verzoeken van de autoriteiten om afstand te houden, om social distancing toe te passsen en tegelijkertijd om vol te houden in een situatie waarvan niemand weet hoe lang die gaat duren.”

Wat is er vanmorgen in de rijksministerraad besloten?

Het belangrijkste punt op dit moment was het verzoek van de drie landen binnen het Koninkrijk om acute financiële steun vanwege de situatie waarin de landen zich bevinden.

Een situatie waarin de kosten natuurlijk enorm oplopen in een korte termijn en tegelijkertijd de inkomsten terug lopen. Dit zorgt voor acute liquiditeitsproblemen. Daarvan is vanmorgen afgesproken dat de verzoeken zoals die gedaan zijn door Curaçao, Sint Maarten en Aruba dat die gehonoreerd worden.

Voor de komende 6 weken wordt een liquiditeitssteun verstrekt in de vorm van een renteloze lening waar, voor de eerste 2 jaar, geen aflossingsverplichting aan vastzit.

We gaan nu zo snel als mogelijk, ook op basis van de gesprekken die ik met de Minister President had gisteravond, kijken hoe die noodpakketten, die nu voorgesteld zijn door de verschillende landen, hoe we die gaan implementeren.

Dit betekend heel concreet; hoe mensen in de landen geholpen kunnen worden, hetzij werknemers, hetzij bedrijven, om deze crisis door te komen want we weten er komt een keer een moment dat deze crisis voorbij is en dan wil ik zo snel mogelijk dat de economie in staat is om zichzelf uit het moeras te trekken en daarvoor is zo’n steunpakket onontbeerlijk. 

Deel dit artikelRocargo

Rocargo