Bonaire

Noodmaatregelen OLB en WEB omtrent afsluitingen drinkwater en elektra gedurende de COVID-19 Crisis

Kralendijk – Uitdagende tijden moeten worden aangepakt met uitzonderlijke maatregelen en samenwerking tussen alle stakeholders ten behoeve van de Bonaireaanse samenleving. Het Openbare Lichaam Bonaire (OLB) gezamenlijk met Water –en Energie Bedrijf Bonaire (WEB) analyseren hoe burgers en bedrijven die door het corona virus (COVID-19) crisis zijn getroffen, ondersteund kunnen worden.

Betalen water en elektra facturen particuliere klanten

WEB blijft ook in de periode van het coronavirus crisis elektriciteit en drinkwater leveren. WEB moet zijn crediteuren betalen om deze essentiële diensten te kunnen blijven leveren. WEB blijft daarom in deze periode op de gebruikelijke wijze factureren en verzoekt al haar klanten om hun betalingsverplichtingen te voldoen. Voor burgers en bedrijven in nood worden de volgende noodmaatregelingen getroffen.

Regeling voor mensen in nood:

  • Om te voorkomen dat mensen ontslagen moeten worden, is er een noodregeling vanuit de RCN-unit SZW. Deze regeling geldt ook voor werknemers met een nul-urencontract of een tijdelijk contract. Zij blijven via de noodregeling salaris ontvangen van hun werkgever. Als werkgevers er toch voor kiezen om geen aanvraag te doen, of onterecht niet doorbetalen, kan de werknemer zelf een aanvraag indienen bij SZW voor 80% van het laatstverdiende loon. Ook zelfstandig ondernemers kunnen een aanvraag indienen voor ondersteuning. 

 Met deze vergoeding zouden de water- en elektra rekeningen betaald moeten kunnen worden.

  • Het OLB heeft voor de personen die niet in staat zijn om hun WEB rekeningen te betalen, de mogelijkheid om financiële ondersteuning te verzoeken via yudami@bonairegov.com. Het verzoek wordt geëvalueerd op basis van o.a. het inkomen. 

Regelingen voor bedrijven/grootverbruikers in nood:

  • Het bestuurscollege heeft hotels die een groot aantal werknemers in dienst hebben en die hoge water en elektra kosten hebben voor een korte termijn uitstel van afsluiting gegeven. De overheid en WEB zullen gezamenlijk deze bedrijven benaderen om verdere afspraken te maken over een passende oplossing. Van de bedrijven wordt in eerste instantie verwacht dat de rekeningen na de crisis alsnog worden betaald via speciale betalingsregelingen. 
  • Daarnaast heeft het bestuurscollege een aantal economische maatregelen genomen om andere bedrijven ook te steunen die door het COVID 19 crisis een flinke daling in hun omzet ervaren. Dit pakket van maatregelen behoeft de goedkeuring van de Eilandsraad en Ministerie van BZK door tussenkomst van het CFT voordat er van start kan gaan met het openen van de aanvraagprocedures. 
Deel dit artikel

Rocargo

Rocargo

Rocargo

Rocargo