Bonaire

Opinie: Programma manager Royer blijft (letterlijk) buiten beeld

Danny Royer tijdens zijn presentatie als Programma Manager door gezaghebber Edison Rijna en (toen nog) Staatssecretaris Raymond Knops.

Kralendijk- Met de profilering van ‘Programma manager’ Danny Royer, wil het op de een of andere manier maar niet echt lukken.

Daar waar Royer onder normale omstandigheden al niet uitblinkt in zichtbaarheid of aanwezigheid, lijkt hij ook in de strijd tegen het Coronavirus vooral buiten beeld te blijven.

Royer werd tijdens de dinsdagavond door het Eilandelijk Beleidsteam (EBT) gegeven persconferentie, met enige bombarie, aangekondigd als tweede spreker van de avond. Ditmaal in zijn hoedanigheid als ‘Coördinator van het Medisch Crisisteam’. Royer bleef vervolgens, letterlijk en figuurlijk, compleet buiten beeld.

Kijkers kregen Royer tijdens de gehele persconferentie niet te zien of te horen. Alle vragen die door toehoorders werden gesteld, werden gericht aan gezaghebber Rijna, die hen -op sommige momenten wat vlotter dan op anderen momenten- ook allemaal beantwoordde.

Afgelopen

Toen de kijkers zich opmaakten voor de beloofde presentatie door Royer, bleek de persconferentie -enigzins abrupt- al afgelopen te zijn.

1200

Aangezien Royer, vóór zijn werk als ‘Programma Manager ten behoeve van het Bestuursakkoord’ werkzaam was binnen de Fundashon Mariadal, zou verwacht mogen worden dat hij wel enige kennis bezit van de organisatie van de gezondheidszorg op het eiland.

Hoewel voor de kijkers niet precies duidelijk was wat zich achter de schermen afspeelde, lijkt de lancering van Royer als Coördinator Medisch Crisisteam vanavond op zijn minst een valse start te hebben beleefd.

De vraag doet zich nu voor of Royer op een later tijdstip alsnog op fatsoenlijke wijze aan de bevolking zal worden gepresenteerd, of dat ook nu weer zal blijken dat de naam het meest indrukkendwekkende aspect is van de aan Royer toegekende functie.

Deel dit artikel