Nieuws van Bonaire

OLB en RCN bundelen krachten om noodopvang voor kinderen te organiseren

kinderverblijf rincon
Kinderopvang Rincon, foto archief

Kralendijk – Op donderdag 19 maart jongstleden nam de Bonairiaanse overheid het besluit om alle scholen en kinderopvanglocaties hier op Bonaire te sluiten. Dit was en is om te voorkomen dat het coronavirus zich verspreidt, in het geval dat het op ons eiland is.

Door de reeds genoemde maatregel, en omdat niet alle ouders die werkzaam zijn in een vitale of kritieke functie de opvang van hun kind(eren) kunnen organiseren, hebben de Rijksoverheid en het Openbaar Lichaam Bonaire de krachten gebundeld om noodopvang te regelen voor deze specifieke groep.

1200

Een crisisteam coördineert, evalueert en neemt de nodige stappen om een verantwoordelijke opvang te bieden aan ouders die een onmisbare functie hebben tijdens deze crisisperiode. Wanneer de kinderen over de verschillende crèches, scholen of andere instellingen worden verdeeld, zal er goed rekening gehouden worden met de maatregelen die de gezaghebber heeft afgekondigd door middel van de noodverordening.

De Gezaghebber bepaalt op advies van het EBT (Eilandelijk BeleidsTeam) welke functies op dit moment van vitaal of kritiek belang zijn. In het EBT zijn alle organisaties vertegenwoordigd die van belang zijn bij een calamiteit.

Organisaties

Enkele organisaties die reeds zijn aangemerkt als van vitaal belang zijn: de medische zorg, de politie, de gevangenis, de brandweer, de Kmar, de douane, het crisisteam en personen die betrokken zijn bij de noodopvang. Het Gezaghebber kan op advies van het EBT deze lijst op het moment dat dit nodig is uitbreiden en aanpassen.

Rocargo

Enkele kritische functies zijn onder andere: supermarkten, nutsbedrijven zoals WEB en Selibon.

Instructies

Het is goed om nogmaals te benadrukken dat de noodopvang voor kinderen alleen mogelijk is als de instructies worden opgevolgd die door het bedrijf zijn uitgedeeld dat door het EBT team als van levensbelang of kritiek wordt beschouwd.

Alle ouders wordt verzocht om alle kinderen met griepsymptomen thuis te houden en niet te verschijnen bij de noodopvang.

Rocargo

Voor vragen in verband met de noodopvang kunt u contact opnemen met het crisisteam via het e-mailadres: noodkinderopvang@rijksdienstcn.com.

Deel dit artikel

Rocargo

RocargoRocargo