Nieuws van Bonaire

Maatregelen Noodbevel onverminderd van kracht tijdens Paasweekeinde

Maatregelen Noodbevel onverminderd van kracht tijdens Paasweekeinde

Kralendijk- Hoewel Bonaire tot zover Corona-vrij is gebleven en de grenzen dicht zitten, blijven de maatregelen uit het aangekondigde noodbevel vooralsnog onverminderd van kracht.

In de afgelopen weken is hard gewerkt aan de versterking van de medische sector en zijn er diverse andere preventieve maatregelen genomen, zoals het sluiten van scholen en het beperken van sociale contacten. Daarnaast werd al eerder aangekondigd dat ook de traditionele paasviering aan de waterkant er dit jaar aan zou moeten geloven.

Gezaghebber Edison Rijna benadrukt dat de voorbereidingen en de afwezigheid van het virus (tot nog toe), geenzsins betekent dat overgegaan kan worden tot het versoepelen van de genomen voorzorgsmaatregelen.

“Volgens de medische sector gaat het 2 á 3 weken duren om de groep te testen die valt onder de categorie van personen die mogelijk besmet kunnen zijn met het virus”, zegt Rijna daarover.

Volhouden

Als er na de periode van breder testen nog steeds geen enkel coronageval op Bonaire is, kunnen de voorzorgsmaatregelen volgens Rijna mogelijkerwijs wat versoepeld worden.

Indien er alsnog één of meer positieve gevallen worden geconstateerd, dan zal geen sprake zijn van een versoepeling, doch van een verzwaring van de genomen maatregelen.

“Ook tijdens de komende Paasviering roep ik iedereen op zich echt te blijven gedragen volgens de afgekondigde maatregelen, zoals het in acht nemen van sociale afstand en het naleven van de hygiëneregels”, aldus Rijna. De eerste burger gaf aan te beseffen dat de maatregelen ingrepen op het normale leven, maar dat de bewoners het met zijn allen nog even vol zullen moeten houden.

Realistisch zijn

Hoewel Rijna zich enerzijds optimistisch toont over het feit dat het Covid-19 virus het eiland nog niet heeft bereikt blijft hij burgers oproepen realistisch te blijven. “Het virus zal Bonaire op een gegeven moment bereiken”, aldus Rijna.

Hoewel de gezaghebber benadrukte dat het moment er hoe dan ook zal komen, gaf hij ook aan dat er belangrijke stappen zijn genomen om, wanneer het zo ver is, daar op de juiste wijze mee om te kunnen gaan.

Deel dit artikel

Rocargo

Rocargo

Rocargo

Rocargo