Nieuws van Bonaire

In buitenland gestrande inwoners gefaseerd terug naar eiland

In buitenland gestrande inwoners gefaseerd terug naar eiland
De luchthaven ligt er verlaten bij, nu er nauwelijks tot geen passagiers aankomen.

Kralendijk – Er zal op korte termijn gestart worden met de repatriëering van de ongeveer 250 ingezetenen van Bonaire, die nog vast zitten in het buitenland.

Belangrijk element van de repatriering is, dat deze gefaseerd zal gaan plaatsvinden. Bovendien worden niet alle groepen gelijk behandeld: zij die vitale of kritieke beroepen vervullen zullen eerder worden teruggehaald dan burgers die geen kritiek beroep hebben.

“Het is de bedoeling dat terugkomers actief zullen worden ingezet in de bestrijding van deze crisis”, aldus Gezaghebber Edison Rijna in zijn persconferentie van vanavond. Op 14 april wordt een eerste groep van ongeveer 20 inwoners teruggebracht naar het eiland.  

‘Buddy-systeem’

Iedereen die uit het buitenland aankomt op Bonaire zal 14 dagen thuis in verplichte quarantaine moeten verblijven en krijgt een zogeheten ‘buddy’ toegewezen. De buddy’s zorgen voor alles wat de mensen in verplichte quarantaine nodig hebben, zodat deze niet zelf het huis uithoeven.

Rijna deed enerzijds een beroep op de welwillende medewerking van betrokkenen om de regels van de quarantaine te volgen, maar liet anderzijds ook weten dat zij die zich niet zouden houden aan de regels, zware sancties tegemoed kunnen zien.

“Ik doe een beroep op de sociale verantwoordelijkheid voor iedere burger. Ik reken er op dat de mensen het juiste doen voor zichzelf, voor hun naasten of voor de zwakkeren in de samenleving”, aldus Rijna.

Groepen van maximaal 50 personen

Pas nadat de eerste groep terugkeerders de quarantaine van 2 weken heeft uitgezeten, zal er een nieuwe groep van maximaal 50 personen teruggebracht worden.

De gezaghebber had echter in zijn boodschap ook een duidelijke waarschuwing. “Zodra één persoon positief getest wordt stopt de repatriëring en gaat het eiland echt in een complete lock-down”, zei Rijna naar aanleiding van een vraag die door een toehoorder werd gesteld.

Deel dit artikel

Rocargo

Rocargo

Rocargo

Rocargo