Nieuws van Bonaire

Bij uitzondering toch doorwerken als bedrijf stil ligt

Kralendijk – Sinds afgelopen dinsdag kunnen er aanvragen worden gedaan bij de RCN-unit Sociale Zaken en Werkgelegenheid voor een noodregeling in verband met het coronavirus. Het gaat om een regeling die werkgevers helpt om personeel in dienst te houden. Werknemers en zelfstandig ondernemers die geen inkomsten meer hebben kunnen ook een beroep doen op de noodregeling van SZW. Er zijn al veel aanvragen binnengekomen.

Een struikelblok voor veel werkgevers is dat werknemers niet mogen werken binnen de uren die zij hen onder de regeling brengen. De unit SZW heeft in overleg met het ministerie daarom besloten uitzonderingen op dit punt mogelijk te maken. Werkgevers kunnen een verzoek indienen bij de unit SZW waarin zij uitleggen waarom  het noodzakelijk is dat er arbeid wordt verricht, terwijl het bedrijf is stilgelegd. Het gaat om werkzaamheden die noodzakelijk zijn om na de crisis de bedrijfsactiviteiten voort te kunnen zetten.

De uitzondering kan bijvoorbeeld van toepassing zijn op een hotel dat geen gasten meer heeft. Bewaking, essentiële schoonmaak, of klein onderhoud dat niet uitgesteld kan worden, kan dan doorgaan terwijl er volledig gebruik wordt gemaakt van de regeling. Onderhoudswerkzaamheden die ook op een later tijdstip uitgevoerd kunnen worden, worden niet als noodzakelijke arbeid gezien.  Werkgevers die een beroep willen doen op de uitzondering, kunnen een verzoek toevoegen aan hun aanvraag waarin zij hun situatie uitleggen. SZW zal de verzoeken op redelijkheid beoordelen.

Een andere uitzondering op de regelgeving geldt voor zelfstandig ondernemers. Een voorwaarde voor hen om in aanmerking te komen, is dat zij op 13 maart 2020 ingeschreven stonden bij een Kamer van Koophandel in Caribisch Nederland. In uitzonderlijke gevallen is het mogelijk om ook in aanmerking te komen zonder inschrijving bij de KvK. Dit kan bijvoorbeeld het geval zijn bij taxichauffeurs of vissers. Het moet wel vaststaan zijn dat aanvrager zelfstandig ondernemer is. Daarom zal SZW in deze situaties navragen of de ondernemer bekend is bij de Belastingdienst.

Meer informatie over de noodregeling en aanvraagformulieren is beschikbaar op www.rijksdienstcn.com/covid-19. Volledig ingevulde formulieren met nodige bijlagen kunnen opgestuurd worden naar noodregelingSZW@RijksdienstCN.com.

Ondernemers op Bonaire kunnen zich voor hulp bij hun aanvraag richten tot de Kamer van Koophandel via steunloket@KvKbonaire.com. Particulieren die ondersteuning nodig hebben kunnen telefonisch contact opnemen met de unit SZW (Bonaire: +599 781 5555 of 781 5556, Saba: +599 416 5652, Sint Eustatius: +599 319 -5693). Doe in verband met social distance waar mogelijk uw aanvraag digitaal.

Deel dit artikel

Rocargo

Rocargo

Rocargo

Rocargo