Nieuws van Bonaire

Gedeputeerde Tjin Asjoe over BC-besluiten inzake coronacrisis

Gedeputeerde Tjin Asjoe over BC-besluiten inzake coronacrisis

Kralendijk – Het Bestuurscollege heeft deze week besluiten genomen ter verlichting van de sociaaleconomische gevolgen van de coronacrisis voor burgers, bedrijven, stichtingen en zelfstandigen. 

Deze maatregelen betreffen een eerste fase voor een periode van 3 maanden. Zij zijn bedoeld ter aanvulling op de maatregelen die het Rijk heeft aangekondigd en zijn gericht op specifieke lokale situaties.

Het BC heeft hierbij gebruik gemaakt van de input van lokale stakeholders met wie het de afgelopen weken intensief heeft overlegd o.a. de BBE, BONHATA, BHG, TCB, KvK,VBIS (Vereniging Bonaire Importeurs en Supermarkten), VVAB (Vereniging van Administratiekantoren en Belastingconsulenten BES), Banken, Curo, Makelaarsvereniging, USIBO,UNKOBON.

Afhankelijk van de actuele ontwikkelingen kan het pakket maatregelen waar nodig worden bijgestuurd. Het Bestuurscollege staat daarbij open voor constructieve suggesties uit de gemeenschap. 

De financiering van de onderstaande maatregelen vindt plaats vanuit het noodfonds. Dit zal via een versnelde procedure goedkeuring moeten krijgen van de Eilandsraad en BZK door tussenkomst van het CFT.

Naderhand zullen de maatregelen in detail worden toegelicht, inclusief de voorwaarden waaraan moet worden voldaan om aanspraak te kunnen maken op regelingen. 

Maatregelen voor de economische sector

  • Voor bedrijven die ondanks steunmaatregelen van het Rijk niet in staat blijken hun vaste maandelijkse kosten te dragen wordt een noodfonds van 3 miljoen dollar gevormd waaruit bijvoorbeeld een tegemoetkoming voor kosten van huur, water en elektriciteit  kan worden verstrekt onder strikte voorwaarden. 
  • Werknemers die hun baan verliezen wordt via een op te richten bureau onder een tijdelijk contract alternatief betaald werk aangeboden dat van maatschappelijk belang is. Hiervoor wordt 750.000 dollar beschikbaar gesteld.
  • Voor alle producten in supermarkten die onder de eerste levensbehoeften vallen geldt per direct een prijsstop. Dit wordt door de afdeling Economische Zaken gemonitord. Supermarkten die geconfronteerd worden met substantieel margeverlies door hogere inkoopkosten kunnen zich met de desbetreffende inkoopbonnen melden bij het OLB bij directie R&O en het OLB zal toestaan om de prijzen te verhogen. Een lijst van producten die onder de prijsstop vallen wordt z.s.m. gepubliceerd.
  • Het OLB zal producten en diensten lokaal inkopen, tenzij deze niet lokaal verkrijgbaar zijn. RCN en ondernemingen worden aangemoedigd hetzelfde te doen.
  • De afdeling Financiën zal aan het OLB gerichte facturen die aan de gebruikelijke voorwaarden voldoen binnen maximaal 10 werkdagen betalen.
  • Voor het betalen van lokale heffingen (exclusief motorrijtuigenbelasting) en erfpacht is (voorlopig tot 30 juni 2020) een uitstelregeling. Hieronder valt tevens de toeristenbelasting en verhuurbelasting motorrijtuigen over het eerste kwartaal 2020.
  • Ondernemers/verhuurders wordt gevraagd in navolging van de banken coulance te betrachten jegens hun cliënten.
  • Ministeries wordt verzocht voor later dit jaar geplande projecten en investeringen naar voren te halen.
  • TCB wordt gevraagd binnen 2 maanden een toeristisch herstelplan uit te werken dat, zodra de internationale reisbeperkingen worden opgeheven, het herstel van het toerisme kan versnellen. Voor de bekostiging wordt een additioneel pr- en marketingfonds gevormd.
Deel dit artikel

Rocargo

Rocargo

Rocargo

Rocargo