Bonaire

Belastingdienst CN met bijzonder uitstel van betaling

Belastingdienst CN met bijzonder uitstel van betaling

Kralendijk – De Belastingdienst CN is zich bewust van de enorme gevolgen die het coronavirus met zich meebrengt en treft daarom maatregelen om de gevolgen van het coronavirus voor ondernemers en particulieren te verzachten,  door  het hanteren van bijzonder uitstel van betaling.

Wie komt hiervoor in aanmerking?

Rocargo

Alle ondernemers en particulieren, die als gevolg van de maatregelen die getroffen zijn om het coronavirus te bestrijden, niet meer aan hun verplichtingen kunnen voldoen. 

Waarop is deze bijzondere uitstel van betaling van toepassing?

Voor alle aanslagen  en aangiften belastingen. Het gaat om de   Algemene Bestedingsbelasting, Loonheffing, Inkomstenbelasting, Kansspelbelasting, Opbrengstbelasting en Vastgoedbelasting.

Voor welke periode is het  uitstel van toepassing?

1200

Per direct, voor een periode van drie maanden.

Wanneer kan bijzonder uitstel aangevraagd worden?

Na het doen van aangifte of als u  een aanslag heeft ontvangen, kunt u een verzoek indienen voor bijzonder uitstel van betaling.  

Zijn er kosten verbonden aan het verzoeken van uitstel?

Voor deze uitstelverzoeken worden geen kosten of rente in rekening gebracht.

Hoe kom je in aanmerking voor bijzonder uitstel?

Door een verzoek met uw aanvraag om uitstel van betaling in te dienen, met een onderbouwing over hoe u in door het coronavirus  in betalingsproblemen bent gekomen. 

Waarheen stuur ik mijn verzoek?

Per mail naar: helpdesk@belastingdienst-cn.nl

Per post naar:

Bonaire, Postbus 329, Sint Eustatius, Postbus 24 en Saba, Matthew Levenstone Street

Krijg je automatisch bijzonder uitstel van betaling wanneer je het hebt aangevraagd?

Wij beoordelen elk verzoek individueel om na te gaan of u wel of niet in aanmerking komt voor dit bijzonder uitstel van betaling. 

Wat gebeurt er na mijn verzoek voor uitstel?

Indien u in aanmerking komt voor bijzonder uitstel van betaling, wordt er in gemeenschappelijk overleg met u een passende betalingsregeling aangegaan.

Hoe zit het met de ABB en LH?

U kunt uw aangifte via de normale procedure doen. Als u problemen krijgt met het  voldoen van de  aanslag, kunt u een verzoek om uitstel indienen. Uitstel van betaling is alleen mogelijk op aanslagen. Door het indienen van de aangifte wordt de aanslag normaal zonder extra kosten opgelegd tot het juiste bedrag. Doet u geen aangifte dan volgt een aanslag op een door ons geschat bedrag met een boete.

Kan ik nog  aangifte Inkomstenbelasting 2019 doen? 

Ja, de aangifte  IB 2019 kan tot  18 mei 2020, online  via https://mijn.belastingdienst-cn.nl/ib ingediend worden. Door de huidige omstandigheden, veroorzaakt door het coronavirus, is het goed denkbaar dat dit niet voor deze datum lukt. U kunt dan uitstel aanvragen.

Waar kan ik terecht voor alle andere vragen? 

Voor alle andere vragen kunt mailen naar helpdesk@belastingdienst-cn.nl

De belastingdienst verzoekt u om  zoveel als mogelijk is aan de aangifteplicht te voldoen. 

Deel dit artikel