Ondernemen & Bedrijven

Administratiekantoren en belangstingadviseurs hebben moeite met verplicht CRIB-nummer afnemers

De verplichting om het CRIB nummer van de afnemer te vermelden leidt tot extra rompslomp, aldus de VVAB. Foto: Rompslomp.nl

Kralendijk- De Vereniging van Administratiekantoren en belastingadviseurs op Bonaire maken zich zorgen over de verplichting die de Belastingdienst Caribisch Nederland aan ondernemers heeft opgelegd om het zogenaamde CRIB-nummer van de afnemer op de factuur te vermelden.

De VVAB voert een aantal argumenten aan waarom zij het niet eens is met de verplichting. Ten eerste is deze verplichting uniek in het Koninkrijk, want in Europees Nederland bestaat zo’n verplichting niet op die manier. Ten tweede vreest de VVAB dat de maatregel zal leiden tot extra administratieve rompslomp voor ondernemers op de BES. Daarnaast wijst de VVAB er op dat niet alle afnemers bereid zullen zijn hun gegevens te delen met de leverancier en dat de maatregel schendingen van de privacy in de hand werkt.

Rocargo

De VVAB voerde reeds overleg met de Belastingdienst om haar bezwaren kenbaar te maken.

Verzamelloonstaat

De verplichting tot het vermelden van het CRIB-nummer van afnemers is niet de enige zorg van de VVAB. Zo wijst de vereniging op de al langer bestaande plicht om om betalingen aan derden te vermelden in de verzamelloonstaat.

“De taalkundige reikwijdte omvat niet aIleen betalingen aan natuurlijke personen die geen werknemer zijn en ook niet zijn geregistreerd in het handelsregister van de Kamer van Koophandel en Nijverheid, maar ook alle betalingen aan leveranciers, dienstverleners en zelfs overheidsinstanties”, aldus de VVAB.

De VVAB stelt in haar brief voor de vereiste van de vermelding van het CRIB-nummer van de afnemer/administratieplichtinge te laten vervallen, of deze verplichting te versimpelen.

De vereniging verzoekt de Belastingdienst Caribisch Nederland een en ander voor te leggen aan de Minister van Financiën zodat er sprake is van een eenduidige benadering en onnodige financiële rompslomp voor ondernemers zo veel mogelijk wordt vermeden.

Deel dit artikel