Nieuws van Bonaire

Centrale eindexamens gaan niet door, diploma op basis van schoolexamens

examen sgb

Kralendijk – Naar aanleiding van de wereldwijde crisis die is ontstaan door het coronavirus, heeft de Nederlandse minister van Onderwijs besloten om alle centrale examens te annuleren voor het type onderwijs vmbo, mavo, havo, vwo voor wat betreft het schooljaar 2019/2020. Dit drastische besluit brengt veel veranderingen met zich mee.

Ten eerste zal er geen centraal examen zoals gebruikelijk plaatsvinden in de maanden mei en juni van dit schooljaar. Het schoolexamen dat de school zelf maakt, zal bepalen of de leerling met succes het schooljaar heeft afgerond. Het eindcijfer van dit jaar is het afgeronde cijfer van  het schoolexamen. Normaliter bestaat het eindcijfer uit een gemiddelde van het cijfer van het schoolexamen en het centrale examen.

Ten tweede zal de slagingsnorm dit jaar aangepast worden als gevolg van de  niet normale omstandigheden.  De komende weken zal er meer duidelijkheid zijn over welke norm zal gelden.

Scholen moeten ervoor zorgen dat alle schoolexamens conform het PTA (Programma van Toetsing en Afsluiting) uitgevoerd worden. Wijziging van het PTA kan alleen plaatsvinden in overleg met de onderwijsinspectie en  het schoolbestuur.

Tenslotte moet worden afgesproken  in welke periode het diploma en de cijferlijst uitgereikt  zullen worden. Examenklasleerlingen worden verzocht om met de school in contact  te blijven voor de laatste ontwikkelingen.

Deel dit artikel