Nieuws van Bonaire

Kustwacht Caribisch Gebied gaat intensiever bewaken

Foto Kustwacht Caribisch Gebied

Afgelopen week kreeg het Rescue and Coordination Center van de Kustwacht diverse meldingen binnen van pogingen om vanuit Venezuela illegaal naar de ABC eilanden te varen.

Een boot is recent aangehouden voor hij de eilanden kon bereiken en een andere boot is vermoedelijk in Venezolaanse wateren gezonken.

De Venezolaanse Kustwacht en de Kustwacht Caribisch Gebied hebben naar aanleiding van dit incident een zoektocht georganiseerd. Helaas zonder positief resultaat.

Het is bekend dat de boten die voor deze overtochten worden gebruikt, bijna zonder uitzondering, niet zeewaardig zijn en dat opvarenden een serieus risico nemen. Veelal worden teveel mensen aan boord genomen en zijn er geen of onvoldoende veiligheidsmiddelen aan boord. De Kustwacht waarschuwt mensen dan ook om niet aan deze tocht te beginnen.

De landsgrenzen zijn op dit moment dicht in verband met maatregelen om het coronavirus in te perken. Derhalve is het vaarverkeer naar het eiland verboden.

Daarom heeft de Kustwacht extra maatregelen genomen en gaat zij samen met Defensie de kustlijn de komende periode nog intensiever bewaken.

De Kustwacht verzoekt ook de hulp van alle burgers die op zee en de kustlijnen verdachte situaties waarnemen, bel 913. Vaartuigen op zee kunnen via VHF kanaal 16 met het Rescue and Coordination Center van de Kustwacht contact opnemen bij het waarnemen van verdachte en/of gevaarlijke situaties.

Bron: Kustwacht Caribisch Gebied

Deel dit artikel