Nieuws van Bonaire

Het Korps Politie Caribisch Nederland past zich aan op het Coronavirus

Kralendijk – Wereldwijd hebben de maatregelen en gevolgen van het coronavirus veel invloed op het functioneren van de samenleving. Het KPCN is daar geen uitzondering op, ook wij hebben hiermee te kampen. Echter is het voor een organisatie zoals de politie niet mogelijk om af te schalen zoals dat in een niet kritieke organisatie mogelijk is. 

Zo is ervoor gekozen om de afdeling intake anders in te delen, en worden de contactmomenten waar mogelijk verminderd. Dit betekend voor de burger dat het process iets anders kan lopen, waardoor een aangever in de eerste instantie zelf op papier dient te zetten wat zich afgespeeld heeft en dit daarna telefonisch /via de e-mail afgerond zal worden. 

De politiezorg is verder volledig functioneel en operationeel en blijft zich inzetten voor de veiligheid van onze samenleving. Met zicht op extra veiligheid is er gekozen voor extra surveillances en verscherpt toezicht op de drie eilanden.  

Het Korps politie vraagt u zich te houden aan de maatregelen die getroffen zijn vanuit de openbare lichamen op Bonaire, Saba en Sint Eustatius voor de veiligheid van een ieder. 

Deel dit artikel