Nieuws van Bonaire

Training huiselijk geweld en kindermishandeling

Kralendijk – Op donderdag 20 februari 2020 heeft het Openbaar Lichaam Bonaire een training  georganiseerd over het juridisch kader Huiselijk geweld Kindermishandeling op de BES eilanden. De training behandelt het juridisch kader dat geldt omtrent onderwerpen als privacy, beroepsgeheim, zorgvuldig informatie delen en doen van meldingen.

De trainingen maken deel uit van een breder plan van aanpak Huiselijk Geweld en Kindermishandeling opgesteld vanuit het bestuursakkoord Huiselijk Geweld en Kindermishandeling 2017. In dit bestuursakkoord staan 4 pijlers centraal.

Het inrichten van een meldstructuur, het versterken van de hulpverlening door middel van deskundigheidsbevordering, het uitbreiden van opvanglocaties en preventie door middel van voorlichting. 

Op de Bes eilanden gelden er geen specifieke Caribisch Nederlandse wetgeving voor de aanpak van huiselijk geweld en kindermishandeling. 

Door het ontbreken van een zogeheten meldrecht betekent dit voor de verschillende beroepsgroepen dat zij een stappenplan melden moeten doorlopen voordat zij met of (in uitzonderlijk gevallen) zonder toestemming van de cliënten een melding van Huiselijk Geweld en Kindermishandeling kunnen maken.

Het hele jaar door organiseert OLB maandelijkse informatiebijeenkomsten.  De bijeenkomsten worden gegeven door de trainers Ingrid Sealy en Desiree Frans. Iedere maand staat een andere beroepsgroep centraal. De maand februari waren de medische beroepen aan de beurt. 

Deel dit artikel

Rocargo

Rocargo

Rocargo

Rocargo