Bonaire

Vanaf maart 2020 verzorgt Pienter in Taal ook extra taal- en rekenlessen voor groep 7 na schooltijd op Bonaire

Kralendijk – Na de Carnavalsvakantie op Bonaire, verzorgt het taal- en rekenproject van de stichting Lezen en Schrijven, Pienter in Taal, ook voor leerlingen van groep 7 extra lessen taal en rekenen na schooltijd.

Er wordt begonnen met de leerlingen van de basisscholen San Bernardo en San Luis Bertan in Rincon. Deze lessen worden op de maandag en woensdag tussen 13:00 uur en 14:30 uur gehouden. Op deze manier wil Pienter in Taal –naast taal en rekenen voor groep 8- zijn steentje bijdrage aan het vergroten van succes op Bonaire. “Het is belangrijk om zo vroeg mogelijk te beginnen, omdat kinderen op jonge leeftijd sneller andere talen leren”, vertelt Paul Ruijs, projectleider van Pienter in Taal. “Wij gaan veel nadruk leggen op het begrijpend lezen, dus niet alleen woordjes leren, maar teksten verklaren en context begrijpen. We hopen dat nog meer scholen nog dit schooljaar meedoen.”

Op 13 januari 2020 voegde Pienter in Taal extra rekenlessen toe aan haar taalpakket. Ruim 120 leerlingen van groep 8 van basisscholen op Bonaire kunnen sindsdien na school hun Nederlands en nu ook rekenvaardigheden verder verbeteren. Dit doen ze onder andere met online taal- en rekenoefeningen van Muiswerk. Andere educatieve activiteiten zoals gastlessen, (kring)gesprekken, (spellings)wedstrijden, maken ook deel uit van de Pienter in Taal lessen.  

Achtergrond informatie: 

Pienter in Taal (PiT) is een project (2018) van de Stichting Lezen en Schrijven Bonaire (2015). Tot nu toe zijn er in totaal circa 372 leerlingen van groep 8 plus de brugklassen van vmbo, mavo, havo en vwo op Bonaire in de gelegenheid gesteld gratis extra lessen Nederlands na school te volgen. In totaal krijgen leerlingen een jaar lang kosteloos en onbeperkt toegang tot het computerprogramma Muiswerk, waar ze overal waar internet is kunnen oefenen met het Nederlands. De ouders/verzorgers hiervan kunnen hierdoor de ontwikkeling van hun kind op de voet volgen en hierin verder stimuleren. Sinds januari 2020 kunnen leerlingen ook oefenen met rekenen. Sinds maart 2020 verzorgt PiT ook extra taal- en rekenlessen voor groep 7.   

Deel dit artikel