Nieuws van Bonaire

OLB beantwoordt meestgestelde vragen over brandstofvoorziening; deel 2

OLB beantwoord meestgestelde vragen over brandstofvoorziening; deel 2

Bouw noodvoorziening en vervoer

Wanneer start de aannemer met de bouw van deze noodvoorziening?

Omstreeks 1 maart 2020

Wat merken buurtbewoners van de laad – en losplaats?

Er wonen geen mensen in de buurt van de los- en laadplaats.

Wie betaalt de bouw van de noodvoorziening?

Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat | Rijksoverheid

Hoe wordt de stookolie naar Contour Global vervoerd? 

De vrachtwagens vervoeren de stookolie vijf dagen per week, ze doen drie ritten per dag. De wagens rijden niet in het weekeinde.

Wat is de route voor vervoer van de zware stookolie (HFO), naar Contour Global? 

Hoe gevaarlijk is het voor de omgeving wanneer de brandstof over het wegennet vervoerd wordt?

Bij het toestaan van het vervoer van gevaarlijke stoffen zullen de nodige maatregelen genomen worden om de veiligheid te waarborgen.

Hoeveel vrachtauto’s rijden er per dag? 

De vrachtwagens rijden van maandag tot en met vrijdag drie ritten per dag. 

Op welke tijdstippen zal het transport plaatsvinden?

Het transport zal niet in de spits- of avonduren gebeuren.

Is het niet beter om de aanvoer van stookolie te houden zoals het nu is? 

Dit is niet mogelijk omdat transport vanuit BOPEC vanwege de OFAC na 31 maart niet meer is toegestaan als de OFAC-licentie niet verlengd wordt. Dit heeft te maken met de maatregelen van de VS tegen Venezuela. 

Waarom zet de overheid niet in op zonne-energie en windmolens? (duurzame energie)

Het OLB zet in op meer duurzame energie en verduurzaming van Bonaire. Het gaat hier echter om een noodmaatregel om de electriciteits- en drinkwaterproductie voor nu op peil te houden. De centrale wekt elektriciteit op via generatoren die werken op zware stookolie. 

Klopt het dat Nederland de bedrijfswerkzaamheden bij BOPEC wil beëindigen? 

Integendeel. Het streven van alle partijen en dus ook de ministeries (Den Haag) is om BOPEC zo lang mogelijk in de lucht houden. Daarom vindt er overleg plaats met OFAC over verlenging van de licenties.

Waarom neemt de overheid BOPEC niet over om het werk via BOPEC te doen? 

PDVSA wenst BOPEC als strategische locatie te behouden. 

Wat gebeurt er als de noodvoorziening niet op tijd klaar staat voor gebruik en er is sprake van een noodsituatie?

In dit geval zal er stroom opgewerkt moeten worden door gebruik van diesel.

Wat kost het gebruik van diesel?

Het gebruik van diesel is duurder dan het gebruik van zware stookolie. Als er diesel gebruikt moet worden, dan is het de bedoeling om dit voor een zo kort mogelijke tijd te doen. 

Zie ook: https://bonaire.nu/2020/02/22/olb-beantwoord-meestgestelde-vragen-over-brandstofvoorziening-deel-1-de-noodmaatregelen/

Zie ook: https://bonaire.nu/2020/02/21/olb-geeft-toelichting-op-noodmaatregelen-om-brandstofvoorziening-veilig-te-stellen/

Deel dit artikel