Bonaire

Bijeenkomst zilte landbouw Bonaire

Kralendijk – Marc van Rijsselberghe en Tom Romijn van de Salt Farm Foundation zijn voor de 2e keer op Bonaire, dit keer voor de start van hun project zilte landbouw. Zilte landbouw betreft de productie van voedsel op plekken met veel zout in de bodem en in gebieden waar zoet water schaars is.

“Naast zoet water gebruiken we zout of brak water voor de irrigatie, zodat er meer water beschikbaar is of water beschikbaar is over een langere periode” vertelt Marc van Rijsselberghe.

Van Rijsselberghe gaat verder: “Hoewel er al veel kennis is opgebouwd met het verbouwen van gewassen met brak of zout water, reageren gewassen overal anders. Dit komt door de bodem, het klimaat, enzovoorts. We hebben een flinke hoeveelheid zaden meegenomen naar Bonaire van allerlei groenten die bestendig zijn tegen zilte omstandigheden en een warm klimaat.

Meerdere kunukero’s kunnen op hun eigen land of greenhouse verschillende groentes en verschillende rassen gaan uitproberen. Hierdoor krijgen we een beeld van de mogelijkheden en de opbrengsten, welke producten doen het goed en welke minder goed. Ook wordt meteen ervaring opgedaan met het telen van groente met brak water.”

Maandag 24 februari van 17u00 – 18u30 organiseert de Salt Farm Foundation een bijeenkomst op Jong Bonaire voor kunukero’s die willen meedoen aan het project. Tijdens deze bijeenkomst zullen enkele technieken worden uitgelegd van water geven met zilt water; het maken van teeltbedden bij zilte landbouw; en het meten van het zoutgehalte in de bodem.

Iedereen die mee wil werken is van harte welkom op deze bijeenkomst. Voorwaarde is dat u een terrein en/of green house heeft, en een redelijke beschikking heeft over zilt bronwater. Kenniscentrum Salt Farm Foundation heeft de kennis om samen met u te onderzoeken welke producten een goede kans van slagen hebben om te voorzien in een goede oogst op het eiland Bonaire. Er is een assortiment groente en wat graszaden, in diverse rassen, waarvan de meesten al zijn getest voor het telen met brak water.

Deel dit artikel

Rocargo

Rocargo

Rocargo

Rocargo