Bonaire

BC over uitspraken gezaghebber: Streven naar kwaliteitstoerisme gaat ook over cruise-sector


Kralendijk – Het onlangs verschenen artikel in het Nederlandse dagblad Trouw, is voor gedeputeerde van Toerisme, Elvis Tjin Asjoe, aanleiding om het standpunt van het Bestuurscollege op dit punt toe te lichten.

“Ik heb kennis genomen van het artikel van de gezaghebber over het cruisetoerisme. De gezaghebber heeft een uitgesproken mening, maar deze stellingname is niet nieuw. In het Masterplan toerisme, dat sinds 2017 gereed is, wordt gesteld dat Bonaire moet streven naar de ontwikkeling tot een zogenaamde ‘Blue Destination’. Deze positie heeft Bonaire al sinds 2018 ingenomen. Blue Destination betekent een evenwichtige groei van Bonaire, waarbij rekening wordt gehouden met onze natuur en cultuur. Het draait er bij deze groei om, om de levensstandaard van de mensen die op Bonaire te verhogen.”

Kwaliteitstoerisme 

Volgens Tijn Asjoe heeft het BC het toeristisch masterplan overgenomen en in juni 2019 aan de Eilandsraad ter goedkeuring aangeboden. “In het toeristisch masterplan voor de komende 10 jaar staat ook dat de kwaliteit van ons toerisme richting 4 of 5 sterren moet gaan. Nieuwe hotels dienen hotels te zijn van 60 tot 100 kamers van hoge kwaliteit. Het Eilandbestuur werkt aan een beleid dat aan alle hotels die zich op Bonaire willen vestigen als eis stelt, dat zij zich dienen te houden aan de normen die gelden voor 4- of 5-sterren hotels”, zegt Tjin Asjoe hierover.

Cruistoerisme

De gedeputeerde meent dat ook het cruisetoerisme in dit kader geen uitzondering is.

“Een manier om de groei van deze sector te reguleren is het opstellen van een eisenlijst, waarbij wij geleidelijk aan voorwaarden stellen aan type en kwaliteit schepen die wij graag op Bonaire willen zien, net zoals wij dat doen voor hotels die zich thans op ons eiland willen vestigen”, zegt Tjin Asjoe hierover.

De gedeputeerde verzekert dat dit in nauwe samenwerking zal geschieden met de cruisemaatschappijen. “Wij niet zomaar eenzijdig kunnen beslissen dat wij geen cruisetoerisme meer willen. Deze schepen zorgen voor veel inkomsten voor ons eiland en daarom moeten wij ze ook goed behandelen”, meent de toerisme-gedeputeerd.

“Het is belangrijk om te beseffen dat dat verschillende groepen in onze economie afhankelijk zijn van het cruisetoerisme, zoals onder andere bedrijven die allerlei activiteiten en tours aanbieden, taxichauffeurs, winkels in Kralendijk en ook bars en restaurants. Wij moeten voorzichtig zijn om niet zonder meer afbreuk te doen aan het inkomen van deze groepen in onze gemeenschap”, zegt Tijn Asjoe.

Deel dit artikel