Nieuws van Bonaire

MKB-Nederland bereid deuren te openen voor Bonaire

Foto Nico van der Ven
Plaatsvervangend directeur Peter Hagemans van MKB-Nederland en gedeputeerde Elvis Tjin Asjoe waren het erover eens dat de kansen die Bonaire het bedrijfsleven te bieden heeft nadrukkelijker onder de aandacht van Europees Nederlandse ondernemers moeten worden gebracht.

Kralendijk – MKB-Nederland, de koepelorganisatie van het midden- en kleinbedrijf in Europees Nederland, is bereid Bonaire te helpen bij het verkennen van de mogelijkheden om de economische ontwikkeling van het eiland te stimuleren.

Dat is de uitkomst van een gesprek van gedeputeerde Elvis Tjin Asjoe met plaatsvervangend directeur Peter Hagemans van MKB-Nederland. Insteek van het overleg was de vraag in hoeverre MKB-Nederland een bijdrage kan leveren aan de economische ontwikkeling van Bonaire, bijvoorbeeld door het delen van expertise. Maar ook heel concreet deuren voor het OLB te openen naar instanties die met het oog op de economische ontwikkeling van het eiland interessant zijn.

Hagemans en Tjin Asjoe waren het erover eens dat het goed is om de kansen die Bonaire het bedrijfsleven te bieden heeft nadrukkelijker onder de aandacht van Europees Nederlandse ondernemers te brengen. De gedachten gaan daarbij vooral uit naar het koppelen van ondernemers aan beide zijden van de oceaan die van elkaars kennis en ervaring kunnen profiteren en mogelijk gezamenlijk activiteiten kunnen ontwikkelen. Dat sluit aan bij het beleid van het Bestuurscollege dat erop is gericht initiatieven te stimuleren die beter betaalde werkgelegenheid opleveren ten behoeve van inwoners die twee banen nodig hebben om de maand rond te komen.

Hagemans nodigde Tjin Asjoe ook uit aan te haken bij de activiteiten die zijn organisatie in het kader van de Dag van de Ondernemer organiseert. Hij zegde toe dat Bonaire gebruik kan maken van de daarvoor ontwikkelde tools. Ook zei hij open te staan voor participatie van Bonaire bij het onderzoek dat MKB-Nederland jaarlijks laat doen naar de meest ondernemersvriendelijke gemeente.

MKB-Nederland behartigt de belangen van ruim 170.000 aangesloten ondernemingen.

Deel dit artikel