Nieuws van Bonaire

Delegatie bestuurscollege praat Bonairianen in Nederland bij

Foto Nico van der Ven
Gezaghebber Edison Rijna en gedeputeerde Nina den Heyer tijdens de informatiebijeenkomst voor in Europees Nederland wonende Bonairianen.

Kralendijk – ,,Het gaat de goede kant op met Bonaire, maar er is nog heel veel werk te doen om het ideale Bonaire te realiseren.” Dat hield gezaghebber Edison Rijna zijn gehoor vorige week woensdagavond in Den Haag voor tijdens een informatiebijeenkomst voor Bonairianen in Europees Nederland.

Zo’n vijftig Bonairianen die in Nederland wonen, hadden gehoor gegeven aan de uitnodiging om over de ontwikkelingen op Bonaire te worden bijgepraat door de delegatie van het Bestuurscollege. De delegatie bracht vorige week een werkbezoek aan Den Haag.

De Bonairianen kregen onder meer te horen dat er het afgelopen jaar veel is gebeurd, maar dat zich dit grotendeels achter de schermen en dus niet zichtbaar voor de burgers heeft voltrokken. Zoals bij voorbeeld de versterking van het ambtelijk apparaat. ,,Wij als Bestuurscollege zouden op een heleboel terreinen graag veel meer vaart willen maken, maar als wij niet eerst onze interne organisatie op orde brengen zijn we over vijf jaar nog even ver als nu”, aldus gedeputeerde Nina den Heyer.

De noodzaak daarvan wordt bijvoorbeeld onderstreept door het trage tempo waarmee het opknappen van de wegen wordt aangepakt. ,,Geld is niet het probleem. Om te beginnen moeten wij ons houden aan de aanbestedingsregels, maar ook onze eigen uitvoeringskracht schiet tekort. Naast het versterken van de uitvoeringskracht hebben we in ons apparaat vers bloed nodig, jonge energieke creatieve mensen die voor nieuw elan zorgen”, aldus gezaghebber Rijna.    

Gedeputeerde Den Heyer werd gevraagd waarom het openbaar lichaam Bonaire niet meer doet aan de bestrijding van de armoede. ,,Het armoedebeleid is een eilandelijke taak, maar de instrumenten die daarbij horen hebben wij in tegenstelling tot gemeenten in Nederland niet. Wij gaan bijvoorbeeld niet over de onderstand.” Den Heyer heeft vorige week dan ook in haar gesprekken met staatssecretaris van Sociale Zaken Werkgelegenheid Tamara van Ark en Tweede Kamerleden indringend bepleit de uitvoering van de onderstand van het Rijk over te hevelen naar het OLB.

In zijn slotwoord riep gezaghebber Rijna de aanwezigen op de ontwikkelingen op Bonaire goed te volgen en in de gaten te houden welke vacatures er op het eiland vrijkomen. ,,We hebben jullie met de kennis en ervaring die je in Europees Nederland hebt opgedaan nodig om samen met ons aan een beter Bonaire te bouwen.”

Deel dit artikel